Přišli jsme k vám na koledu aneb Kde se vzaly sváteční zpěvy

3 měsíce starý 14

Jejich původní smysl je ale zcela jiný. Svůj název mají už z doby předkřesťanské, latinské slovo calendae je odvozeno od římských lednových přání Calendae Januariae. Křesťané jim dali nový význam spojením s příběhem o narození Ježíška. Jenže ne každá koleda je koledou.

V čase adventním mají znít zpěvy adventní o navštívení Panny Marie andělem, který jí zvěstuje, že se má stát Matkou Boží. Písně jako Z nebe posel vychází, Stála panenka Maria, Šla jest Maria do ráje či Byla cesta ušlapaná patří k českým hudebním i textovým skvostům. Koleda je píseň, kterou zpívali koledníci při obcházení sousedů za účelem získání drobné či větší, většinou naturální odměny.

Koledovalo se na Štědrý den, na Štěpána, Nový rok i Tři krále, někde dokonce ještě i na Hromnice. Zpívalo se o narozeném Spasiteli v Betlémě s výzvou k jeho návštěvě a obdarování. Ale lidová fantazie je bohatá, takže se v koledách můžeme setkat i s příběhy o promrzlých kolednících, ne­úspěšné výpravě pro kvasnice na vánočku a dalších trampotách. Co kraj, to jiné koledy, podle toho, jak se v kraji žilo a jaké zvyky tam panovaly.

Jak vznikla koleda Narodil se Kristus Pán. Zazpívejte si také

Vánoce

Počátky našich koled sahají do třináctého století. Velký rozkvět zaznamenaly vánoční zpěvy v sedmnáctém století. Z této doby pochází i jedna z nejkrásnějších písní Narodil se Kristus Pán a také líbezná píseň Chtíc, aby spal od Adama Václava Michny z Otradovic. Ke koledám a vánočním písním se přidávají pastýřské hry neboli pastorely. Z nich vychází i nejznámější Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, bez níž si mnozí z nás už vánoční svátky ani nedovedou představit.

Lidovými koledami a vánočními zpěvy se zabývala řada skladatelů. Z těch českých třeba František Škroup, Josef Foerster, Jaroslav Křička, Václav Trojan či Bohuslav Martinů, který příběh o narození Krista vtělil do své opery Hry o Mariích.

Ale vánoční nálada se prolíná i populární hudbou. Stačí si připomenout Purpuru Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, Vánoce, Vánoce přicházejí Josefa Vomáčky a Zdeňka Borovce, americké Rolničky, rolničky s českým textem Vladimíra Dvořáka a další písničky, až po Půlnoční z filmu Alois Nebel, kterou proslavil Václav Neckář se skupinou Umakart.

Vánoční písně a koledy opravdu tomuto času sluší. Tak si je nenechme zkazit dotěrnými komerčními zpotvořeninami a zpívejme si je pro radost. A nejen pod stromečkem.

Nejznámější koledy a vánoční písničky

Vánoce

Zdroj