Problémového vlka bude možné zastřelit. Myslivci na Královéhradecku dostali výjimku

2 měsíce starý 4

Jak potvrdil Tomáš Růžička z Agentury ochrany krajiny a přírody (AOPK ČR), jde o předběžné opatření, které by umožnilo úřadům v případě potřeby pružně reagovat. K žádnému odstřelu vlka tak zatím nedošlo.

„Důvodem pro povolení výjimky je skutečnost, že přes veškerá provedená preventivní opatření může nastat krizová situace při řešení soužití člověka s vlkem, která bude vyžadovat adekvátní a rychlé řešení, které musí být předem připravené po administrativní i praktické stránce,“ uvádí se v odůvodnění.

Zastánci povolení odstřelu ale vnímají rozhodnutí už teď jako průlomové. „Rozhodnutí o odlovu problémových jedinců vlka obecného je průlomové. Zvítězil rozum,“ napsal na Twitteru předseda redakční rady časopisu Myslivost Martin Horálek.

Vlka bude možno zastřelit. Ale jen v krajních případech

Vlci jsou v ČR chráněni a jejich populace čítá zhruba dvě desítky smeček, které se vyskytují zejména v příhraničních oblastech.

Foto: Hnutí Duha / Markéta Jedličková

Vlčí teritoria

Výjimka s plaností na deset let by umožnila odstřel problematických jedinců, přičemž zákon stanoví několik eventualit. Výslovně zmiňuje zájem ochrany volně žijících živočichů, zájem na prevenci závažných škod, zájem veřejné zdraví či bezpečnosti, případně vědecké účely.

Jen jako krajní řešení

Usmrcení vlka by mělo být krajním řešením, pokud by neúčinkovalo plašení a nepomohlo by ani uspání problematického jedince a jeho transport do jiné lokality.

„K tomuto kroku bude přistoupeno, budou-li neúčinné všechny výše uvedené možnosti či nebude možné výše uvedené možnosti plašení či odchytu prakticky nebo z důvodu krizového řešení aplikovat a potenciálně problémové, nežádoucí chování vlka bude přetrvávat,“ stojí v dokumentu.

O případném odstřelu by se rozhodovalo na základě Pohotovostní plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného, na němž se dohodla ministerstva životního prostředí a zemědělství. Ten povoluje odstřel pouze v případě krajní nouze a ve zbývajících případech počítá nejprve s vyhodnocením situace ze strany pohotovostního štábu, v němž budou zástupci AOPK ČR, myslivců, kraje i policie.

Po omezení vlčí populace dlouhodobě volají někteří farmáři, kterým šelmy útočí na stáda ovcí či koz. Ochránci přírody se je snaží přesvědčit k zabezpečení stád za využití ohradníků a trvalé přítomnosti pasteveckých psů.

Vlků v českých lesích přibývá. Máme se bát?

Zdroj