Prohlášení zastupitelského klubu Piráti a občané z Prahy 1 ze dne 27. května 2023

3 měsíce starý 57

28. 5. 2023

čas čtení 1 minuta

My, Ivana Antalová, Martin Arden a David Bodeček, členové České pirátské strany s pozastaveným členstvím, vydáváme toto prohlášení:

  1. Bereme na vědomí, že jsme se dopustili porušení Všeobecného kodexu veřejného zastupitele Pirátské strany, jak stanovil nález Rozhodčí komise.

  2. Konstatujeme, že v průběhu mimořádného přezkumu jsme se opakovaně setkali se situacemi, kdy došlo k porušování pravidla subsidiarity, šíření dezinformací a manipulacím, které negativně ovlivnily naši pozici a poškozovaly nás.

  3. Zdůrazňujeme, že jsme při vyjednávání koaliční smlouvy a jejích změn dodržovali zásady maximální otevřenosti a transparentnosti, s integritou a v zájmu občanů.

  4. Oznamujeme, že jsme včas splnili 5 ze 6 povinností stanovených rozhodčím nálezem, včetně úhrady zadostiučinění a nákladů stěžovatelů, stejně jako rozšíření zastupitelského klubu o všechny zvolené zastupitele a zastupitelky, plnili jsme své závazky.

  5. Předkládáme oblastnímu fóru parafovanou verzi nové koaliční smlouvy bez zbytečného oddalování nebo brzdění. Chceme, aby naše práce byla efektivní a pro občany přínosná.

  6. Po celou dobu ctíme zákon o hlavním městě Praze číslo 131/2000 Sb. a jednáme v tomto zejména v souladu s § 50, kdy jsme slíbili na svoji čest a svědomí, že budeme svoji funkci vykonávat svědomitě, v zájmu městské části Praha 1 a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Věříme, že je naší povinností bojovat proti zlu a usilovat o lepší společnost pro všechny.

117

Obsah vydání | 26. 5. 2023

Zdroj