„Průmysl nezavírat, ale testovat naprosto všude.“ KoroNERV-20 radí kontroly a pokuty

2 měsíce starý 6

Podle nezávislé a široké expertní platformě KoroNERV-20 musí stát nastavit důsledná opatření proti koronaviru nejen v průmyslové výrobě, ale napříč sektory. Skupina sepsala v deseti bodech doporučení vládě a zveřejnila je na svém webu. Žádá například zavést plošnou povinnost testování všech zaměstnanců (i ve službách), umožnit kontrolu dodržování opatření ve všech firmách a ukončovat karanténu negativním testem.

„Je nutné, aby pro všechny platila stejná pravidla. Intenzivní testování musí probíhat v průmyslu, ve službách, ve státní správě, případně i ve znovuotevřených školách. Stát však tento proces nemůže hodit na druhé, musí být jejich partnerem. Dokud nebudou zavedena a dodržována účinná opatření, současného utrpení se nezbavíme,“ shodují se členové KoroNERVu.

Vláda podle nich zaostává v testování a trasování, neposkytla data odborníků, zaspala při procesu vakcinace občanů a také chaoticky komunikuje. „Na krizi se prostě nepřipravila a občané v její nařízení přestali ve velké míře věřit. Vir nás zahnal natolik do kouta, že je v tuto chvíli zřejmě jedinou záchranou brzdou několikatýdenní plošná karanténa,“ píší experti.

Podle iniciativy není nutné průmysl omezovat nebo kompletně uzavírat, nicméně je potřeba nepostupovat „metodikou nejmenšího odporu“.

„Není však také správné pokračovat v dosavadní praxi, kdy se omezuje nemalá část sektoru služeb (zhruba pětina přímo, a nepřímo je postižená až téměř polovina, měřeno podílem na hrubé přidané hodnotě) a jsou uzavřené školy. Na rozdíl od nich ponecháváme průmysl dosud téměř bez povšimnutí. V sobotu vyhlášená pravidla testování ve firmách přicházejí velmi pozdě, navíc jsou zatím dost benevolentní. Takto ve společnosti vzniká další dělení, které bude mít dlouhodobé devastující dopady,“ stojí v prohlášení.

Skupina KoroNERV-20 sepsala své doporučení vládě v několika bodech:

- Zavést plošnou povinnost testování zaměstnanců, kteří nemohou, či nechtějí pracovat z domova, a to nejen v průmyslu, ale ve všech fungujících provozech (ve službách, zemědělství, státních institucích a úřadech).

- Zajistit dostatečnou (novou!) testovací kapacitu – tedy aby stát jen nepřerozděloval současné testovací kapacity určené pro veřejnost, které jsou nedostatečné už nyní a pro mnoho občanů a zaměstnavatelů také velmi daleko. Je nutné dát všem podobně snadný přístup k testování.

- Důsledně trasovat i v rámci zaměstnání, a toto trasování státní správou kontrolovat. Umožnit v jakémkoliv zaměstnání namátkovou kontrolu dodržování opatření platných pro volný čas (roušky, respirátory, rozestupy). Vždy v těchto případech pokutovat zaměstnavatele.

- Státní či polostátní podniky (Česká pošta, ČEZ, administrativní provozy v Lesy ČR, ČEPS, České dráhy, Správa železnic apod.) by měly ihned všechny zaměstnance pravidelně testovat a ve vlastní režii i trasovat, a takto jít příkladem.

- Trvat na oddělování a nemísení pracovních směn.

- Umožnit daňovou účinnost nákladů (daň z příjmů i DPH) spojených s pořízením ochranných pomůcek a testování všem podnikatelským subjektům (nejen z průmyslu), nebo testy zaměstnavatelům proplácet až do cen, za jaké je v předchozím týdnu nakupoval stát.

- Zvýšit finanční motivaci k pobytu v karanténě a zároveň s tím radikálně zvýšit kontrolu a vymáhání jejího dodržování. Doporučujeme nemocenskou ve výši 80 % čisté mzdy pro mzdy pod celostátním průměrem a 60 % pro mzdy nad průměrem (už od prvního dne by měl nemocenskou platit stát).

- Karanténu ukončovat negativním testem, také na náklady státu.

- Nová opatření by měla vycházet z dat o šíření viru (nejen podle národních KHS, ale také podle mezinárodních studií) a neohlížet se na to, která skupina volí vládu. Opatření racionalizovat, u nově přijatých opatření přidat odůvodnění a zveřejnit i jejich očekávanou účinnost v boji proti šíření nákazy.

- S ohledem na nízkou důvěru veřejnosti v nezaujatost by vláda neměla vybírat složky kritického průmyslu. Hustá síť dodavatelsko-odběratelských vazeb je natolik složitá a vzájemně provázaná, že není možné bez vážných škod a problémů oddělit “od stolu” kritickou část výroby od “nekritické”.

Zdroj