Působení v zahraničních ozbrojených skupinách bude trestným činem

5 měsíce starý 42

Působení v nestátních ozbrojených skupinách v cizině bude samostatným trestným činem, za který bude hrozit až pětileté vězení. Novela trestního zákoníku, která tuto novinku zavádí, vstupuje v účinnost v úterý 28. června.

Trestní zákoník zná nyní trestný čin služby v cizích ozbrojených silách. Týká se ale pouze českých občanů a není možné jej použít na působení v nestátních skupinách, například v povstaleckých silách nebo v různých útvarech, které ve skutečnosti státem nejsou.

Čin účasti na teroristické skupině lze zase použít jen v případě, že se prokáže teroristický charakter uskupení, stojí ve zdůvodnění.

Nový trestný čin nazvaný „účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu“ nebude vyžadovat, aby byl pachatel formálně členem takové skupiny. Postačí, když do daného státu odcestuje s úmyslem zapojit se do bojové činnosti uskupení.

Trestným činem bude i to, že někdo pomůže jinému a poskytne mu informace nebo výcvik týkající se například použití zbraní a další průpravu k tomu, aby se do činnosti takové ozbrojené skupiny zapojil. Pět let bude hrozit i tomu, kdo se vypraví do cizí země, aby se tam zapojil do činnosti ozbrojené skupiny, aby se sám vycvičil nebo pomohl jiným k takovému výcviku.

Nestátní ozbrojenou skupinou se podle vlády bude rozumět společenství nejméně tří trestně odpovědných osob s určitou mírou organizovanosti a trvalosti, kdy takové společenství osob není organizační součástí vojska či ozbrojených sil cizího státu a nepodléhá nepodléhá vedení takového státu.

Změna trestního zákoníku v reakci na evropské předpisy také slaďuje některá ustanovení týkající se boje proti počítačové kriminalitě. Týká se to například zacházení s nástroji, které slouží ke krádežím údajů o platebních kartách.

Zdroj