„Říkal, že nejdůležitější lidskou vlastností je fair play,“ vzpomíná na Miroslava Zikmunda Daniel Stach

5 měsíce starý 84
Otevíral Čechoslovákům svět. Chtěl žít v zemi, kde se dá na slovo druhého spolehnout, kde jsou k sobě lidé tolerantní, poslouchají a mluví, jen když mají co říct. Tak na Miroslava Zikmunda vzpomíná Daniel Stach. Připomeňte si jejich rozhovor z Hyde Parku Civilizace.


Otevíral Čechoslovákům svět. Snažil se ukázat, že Československo není pupek světa. Přál si, abychom jezdili za hranice, poznávali cizí prostředí a získali sebevědomí. Chtěl žít v zemi, kde se dá na slovo druhého spolehnout, kde jsou k sobě lidé tolerantní, poslouchají a ...
Zdroj