Riziko úmrtí je i po vyléčení těžkého covidu výrazně vyšší. V ohrožení jsou mladší lidé

5 měsíce starý 28

S výzkumem přišla floridská univerzita, která se během jednoho roku zabývala zdravotním stavem více než 13 tisíc lidí. Důvod vidí zejména v tom, že se u řady pacientů s náročnějším průběhem nemoci COVID-19 později projevily navazující potíže. Vědci je označují jako „dlouhý covid“ (anglicky long covid).

Vyléčení lidé při něm i nadále trpí řadou příznaků. Nejkratší doba bývá jeden měsíc, ale zpravidla trvají tyto symptomy i podstatně delší dobu – u některých pacientů i celý rok.

Mezi nejčastější projevy patří poškození různých orgánů, zejména plic či srdce. Kromě toho trpí lidé s „dlouhým covidem“ typickými příznaky této nemoci, například únavou, kašlem nebo potížemi s dýcháním.

V ohrožení zejména mladší ročníky

Studie vědců z floridské univerzity ukazuje, že u lidí, kteří měli těžší průběh nemoci, je pravděpodobnější, že zemřou do roka od nákazy. Šance je podle vědců až 2,5krát vyšší než u lidí, kteří covid neměli.

Ještě výraznější je tato statistika u skupiny pacientů pod 65 let. U nich je riziko smrti 3,3krát vyšší v porovnání s lidmi, kteří si covidem neprošli. Pacienti s těžkým průběhem onemocnění mají také 1,9krát vyšší „smrtnost“ než pacienti s lehkým průběhem.

Nejde o ojedinělou studii. „Náš minulý výzkum prokázal, že pacienti po vážném průběhu covidu jsou v daleko větším ohrožení hospitalizace už pouhých šest měsíců od nákazy,“ informoval vedoucí výzkumného týmu Arch Mainous. „Tato nová studie doložila, že je zde také vyšší šance na úmrtí během 12 měsíců od infekce,“ dodal.

Zdroj