Rodinné firmy řešily ve Svijanech téma generační výměny a spolupráci s krajem

před 3 měsíce 67

První setkání setkání v rámci druhého ročníku jedinečné akce Family Business Week se na konci ledna konalo na zámku Svijany u Turnova.

Hostitelem prvního setkání FAMILY BUSINESS WEEK v roce 2024 byl rodinný pivovar Svijany. | Foto: Kristýna Lišková

Majitelé rodinných firem z Libereckého kraje, odborníci, média a vedení kraje, zastoupené náměstkem hejtmana Janem Svitákem probírali hlavní letošní témata série setkání, kterými jsou role rodinných firem v rozvoji regionu a také důležitý význam generační výměny v těchto firmách.

V krásném prostředí svijanského zámku a pivovaru byla zahájena série odborných setkání regionálních rodinných firem. Tato klíčová událost rodinného podnikání v regionu pod záštitou Asociace krajů České republiky představuje unikátní propojení místních podnikatelů s odborníky, vedením kraje a médii. Letošní ročník nabídne panelové diskuse na zajímavá témata, workshopy, společenská setkání i networking.

Ilustrační snímek

Nákupní týden s Deníkem. Staňte se partnerem, oslovíte až 5 000 000 zákazníků

Poté, co zakladatel Family Business Week David Krajíček představil plán druhého ročníku, se setkání na svijanském zámku věnovalo dvěma tématům. V první odborné části zástupci rodinných firem diskutovali o vlastních zkušenostech s nástupnictvím a souvisejících klíčových problémech, které mohou mít dopad na další fungování nejen firmy, ale i rodiny.

Své příběhy a inspirativní zkušenosti do debaty přinesli Jana Grice Kučerová, členka představenstva společnosti Lif Group, pod kterou patří zámek i pivovar Svijany, a také Daniel Morávek, ředitel společnosti Atrea.

„Když funguje rodina, funguje i řízení. Když se rodina rozpadá, rozpadá se i firma. My naštěstí stále fungujeme,“ shrnula propojenost firmy a rodiny Jana Grice Kučerová.

Výměna generací čeká desetitisíce rodinných firem

O tématu hovořil i David Krajíček, zakladatel FBW, který představil výsledky výzkumu v rodinných firmách a upozornil na aktuálnost problému, kterému v současné době čelí až 44 tisíc českých rodinných firem s jediným vlastníkem a zakladatelem s věkem nad 60 let. Výsledky daného výzkumu vycházejí z dat dodaných společností CRIF.

„Rodinné firmy mají jiný přístup a cíle. Velkou roli zde hraje emocionální pouto k firmě, které ale s každou další generací slábne. V rámci studie ve třetí a čtvrté generaci dědicové uvedli jako hlavní příčinu krize ze 65 procent ztrátu komunikace v rodině, z 25 procent nepřipravenost dědiců, a jen z 15 procent ostatní tržní vlivy,“ doplňuje David Krajíček výsledky celosvětové studie.

Martin Hubeňák v rodinné pražírně kávy v Korozlukách u Mostu.

Když umělec praží kávu. Muzikálový herec Martin Hubeňák založil novou značku

Jedním z dalších odborníků této diskuse byla Petra Rydvalová z Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, která se specializuje na malé a střední podnikání a rodinné firmy. Pod její záštitou probíhají na fakultě odborné semináře a vzdělávací kurzy pro nastupující generaci rodinných firem.

Účastníci diskuse se shodli na některých společných bodech, které ovlivnily jejich nástupnictví v rodinném podniku a hovořili o svých specifických zkušenostech s tímto procesem, kterým v určité fázi musí projít každá rodinná firma. Ocenili příležitost potkat se a vyměnit si pohledy a zkušenosti na tuto klíčovou výzvu pro rodinné firmy. Taková setkání a vzájemná inspirace jsou pro ně velkým přínosem.

Liberecký kraj je dobré místo pro život i podnikání

Ve druhé části panelové diskuse přišla řeč na hlavní téma letošního ročníku, kterým je role rodinných firem v rozvoji regionu a spolupráce s krajem. Během debaty v zaplněném zámeckém šenku hovořili zakladatel společnosti Lasvit Leon Jakimič, člen představenstva společnosti Syner Group Petr Syrovátko junior, ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík a také náměstek hejtmana Libereckého kraje Jan Sviták. V Libereckém kraji působí mnoho rodinných firem a oceňují spolupráci s krajem, která přináší zlepšení podmínek pro podnikání.

„Infrastruktura je bez diskuse zásadní pro rozvoj Libereckého kraje. Není to vždy jen o nás, hodně záleží na státu, což je často složité,“ řekl na téma hlavních podmínek pro úspěšné podnikání v kraji náměstek hejtmana Jan Sviták.

Jana Peřinová založila značku Voja hand made, pod kterou navrhuje a šije originální oděvy pro ženy.

Nevěřili jí, tak zabrala víc. A úspěšně propojila své vášně pro šití a květiny

„U nás je fatální problém rozvoj železnice. V Libereckém kraji není ani metr elektrifikované trati, a jsou tu další problémy. Je to o přístupu státu a o miliardových investicích. Toto zásadně brzdí rozvoj v kraji,“ zdůraznil Sviták.

Panelisté hovořili i o problémech se získáváním zaměstnanců s potřebnou kvalifikací, a to zejména v důsledku kolapsu učňovského školství v České republice.

„Naštěstí se u nás v regionu drží tři sklářské školy. Díky tomu máme jako jediní na světě ucelený cluster mladých lidí pro sklářské technologie. Tak můžeme vyvíjet i nové technologie, a nebýt jen sklářským skanzenem, jak tomu často bývá v zahraničí,“ podotkl Leon Jakimič, zakladatel společnosti Lasvit.

I přes některé problémy je podle účastníků setkání rodinných firem Liberecký kraj dobré místo pro podnikání i proto, že poskytuje jedinečné podmínky pro civilní život. Jeho přednosti jsou zejména krásná krajina, široké možnosti sportovních aktivit a podpora rozvoje kultury.

Série odborných setkání regionálních rodinných firem

  • 20. března 2024 – BMW Renocar Brno, Jihomoravský kraj
  • 16. května 2024 – Kraj Vysočina Jihlava, Vysočina
  • 6. června 2024 – FBW Summit, Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
  • 19. září 2024 – HOPI holding, Modletice, Středočeský kraj
  • 24. října 2024 – PETROF Gallery, Královéhradecký kraj

Více zde: https://www.familybusinessweek.cz/regiony 

Přečtěte celý článek