Rok hladu: Jak rusko-ukrajinská válka zhoršuje potravinovou krizi spojenou s klimatem

3 měsíce starý 100

28. 4. 2022

čas čtení 3 minuty

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous

Světové ceny pšenice od únorové invaze Ruska na Ukrajinu prudce vzrostly. Tyto dvě země se podílejí na světovém vývozu pšenice 30 %.

To znamená, že mnoho zemí s nízkými příjmy, které jsou čistými dovozci potravin, se připravuje na rok hladu. Válečný konflikt ještě umocňuje stávající pokles produkce potravin v souvislosti se změnou klimatu. V celosvětovém měřítku již změna klimatu snížila průměrnou světovou zemědělskou produkci nejméně o pětinu, informuje list The Conversation.

Nedostatek potravin často vede k rozsáhlým sociálním nepokojům, jak jsme viděli při protestech během Arabského jara v roce 2011, které přišly po výrazném zvýšení cen potravin.

Země na Blízkém východě a v severní Africe budou pravděpodobně v krátkodobém horizontu zasaženy nejvíce, protože jsou hlavními dovozci ukrajinské pšenice a mají velké problémy s potravinovou bezpečností. Ohroženy jsou také země závislé na konkrétních komoditách, které nemohou přejít na alternativní zdroje potravin.

Vzhledem k tomu, že mnoho zemí čelí hladu a zhoršující se potravinové bezpečnosti, je na čase zdvojnásobit naše úsilí v oblasti změny klimatu. Změna klimatu je velkým multiplikátorem rizik, který zhoršuje všechny stávající globální krize.

Do tohoto seznamu můžeme přidat i válku a změnu klimatu. Současné prudké nárůsty cen pšenice jsou způsobeny kombinací válečných tlaků a tržních spekulací.

Současné oteplení o 1,2 ℃ již snížilo průměrnou světovou zemědělskou produkci nejméně o 21 %.

V bohatých zemích se to doposud příliš neprojevilo. Ve zbytku světa však ano. V Africe, Střední a Jižní Americe prudce vzrostla potravinová nejistota a podvýživa v důsledku povodní a sucha.

Chudí lidé na světě žijí tam, kde je půda nejlevnější a nejzranitelnější vůči klimatickým extrémům. Často mají sporadický nebo žádný přístup ke zdravotní péči, vzdělání, dopravě, smysluplnému zaměstnání, potravinám a vodě. Každý z těchto faktorů zesiluje ostatní, což prohlubuje základní znevýhodnění a může podněcovat konflikty. Změna klimatu může všechny tyto faktory ještě zhoršit.

S rostoucím ohrožením potravinové bezpečnosti se budeme muset také ptát, proč jsou základní potraviny ziskovým zbožím. Radikálním, ale široce prosazovaným přístupem je model, v němž se s potravinami spravedlivě obchoduje s cílem uspokojit potřeby. Přístup k potravinám je koneckonců lidským právem.

Pokud se nám podaří zavést spravedlivější a odolnější potravinové systémy, budeme mít lepší předpoklady k tomu, abychom se přizpůsobili klimatickým změnám, které již byly zablokovány předchozími emisemi - a také abychom utlumili jiskry konfliktů. Zlepšení způsobu výroby potravin nám také může pomoci v boji proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti.

Celý text v angličtině ZDE

52

Zdroj