Rostlinná strava snižuje riziko rakoviny střev u mužů o 22 %, uvádí studie

3 měsíce starý 19

29. 11. 2022

Vědci nezjistili žádnou takovou souvislost u žen, ale naznačují, že souvislost mezi stravou a rakovinou střev je jasnější u mužů.
 
Antioxidanty obsažené v ovoci a zelenině mohou přispívat ke snížení rizika rakoviny tlustého střeva tím, že potlačují chronický zánět.
 
Podle výzkumu může konzumace rostlinné stravy bohaté na zeleninu, celozrnné výrobky, ořechy a luštěniny snížit riziko rakoviny tlustého střeva u mužů o více než pětinu.

Rozsáhlá studie, které se zúčastnilo 79 952 mužů z USA, zjistila, že ti, kteří jedli největší množství zdravých rostlinných potravin, měli o 22 % nižší riziko rakoviny střeva ve srovnání s těmi, kteří jedli tyto potraviny nejméně.

U žen, kterých bylo do výzkumu zahrnuto 93 475, vědci takovou souvislost nezjistili. Tým naznačil, že souvislost je jasnější u mužů, kteří mají celkově vyšší riziko rakoviny střev. Jejich zjištění byla publikována v časopise BMC Medicine.

"Kolorektální karcinom je celosvětově třetím nejčastějším nádorovým onemocněním a riziko vzniku kolorektálního karcinomu v průběhu života je u mužů jedno z 23 a u žen jedno z 25," uvedl odpovídající autor studie Jihye Kim z Kyung Hee University v Jižní Koreji.

"Ačkoli předchozí výzkumy naznačovaly, že rostlinná strava může hrát roli v prevenci kolorektálního karcinomu, vliv nutriční kvality rostlinných potravin na tuto souvislost byl nejasný. Naše zjištění naznačují, že konzumace zdravé rostlinné stravy je spojena se sníženým rizikem vzniku kolorektálního karcinomu."
 
V rámci výzkumu byli lidé dotazováni, jak často jedí určité potraviny a nápoje ze seznamu více než 180 položek. Ptali se jich také na velikost porcí.

Účastníci mohli zaškrtnout, že jednotlivé potraviny konzumují "nikdy nebo téměř nikdy" až po "dvakrát nebo vícekrát denně". U nápojů se odpovědi pohybovaly od "nikdy nebo téměř nikdy" až po "čtyřikrát nebo vícekrát denně".

Skupiny potravin byly rozděleny na zdravé rostlinné potraviny (celozrnné výrobky, ovoce, zelenina, rostlinné oleje, ořechy, luštěniny, jako je čočka a cizrna, čaj a káva), méně zdravé rostlinné potraviny (rafinované obiloviny, ovocné šťávy, brambory, přidané cukry) a živočišné potraviny (živočišný tuk, mléčné výrobky, vejce, ryby nebo mořské plody, maso).

"Předpokládáme, že antioxidanty obsažené v potravinách, jako je ovoce, zelenina a celozrnné výrobky, by mohly přispívat ke snížení rizika vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku tím, že potlačují chronický zánět, který může vést ke vzniku rakoviny," uvedl Kim.

"Vzhledem k tomu, že muži mají obvykle vyšší riziko kolorektálního karcinomu než ženy, domníváme se, že by to mohlo pomoci vysvětlit, proč byla konzumace většího množství zdravých rostlinných potravin spojena se snížením rizika kolorektálního karcinomu u mužů, ale ne u žen."

Vědci rozdělili denní spotřebu na 1 000 kcal do kvintilů, od největší spotřeby po nejmenší. Mužům bylo na začátku studie v průměru 60 let,  ženám 59 let.

Většina lidí, u nichž byla diagnostikována rakovina střev, je starší 60 let.

Autoři zjistili, že souvislost mezi muži se liší také podle rasy a etnické příslušnosti. Například u japonských Američanů bylo snížené riziko rakoviny 20 %, ale u bílých mužů to bylo 24 %. Tým uvedl, že je třeba provést další výzkum rozdílů mezi jednotlivými etniky.

"Domníváme se, že souvislost mezi rostlinnou stravou a rizikem rakoviny tlustého střeva a konečníku mohla být nejsilnější u japonských, amerických a bílých mužů v důsledku rozdílů v dalších rizikových faktorech rakoviny tlustého střeva a konečníku mezi rasovými a etnickými skupinami," uvedl Kim. "K potvrzení tohoto tvrzení je však zapotřebí dalšího výzkumu."

Během studie onemocnělo rakovinou tlustého střeva 4 976 osob (2,9 %) a kromě stravy byly zohledněny i další faktory, které mohly výsledky ovlivnit, například to, zda lidé trpěli nadváhou.

Vědci upozornili, že vzhledem k pozorovacímu charakteru studie zatím nelze vyvozovat závěry o příčinné souvislosti mezi příjmem rostlinných potravin a rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva.

Zdroj