Roušky, sportování dětí i omezení pohybu. Co a jak má vláda podle poslanců změnit?

3 měsíce starý 13
Většina Poslanecké sněmovny sice prodloužila nouzový stav do 11. dubna, zákonodárci však vládu současně v několika usneseních vyzvali k úpravě některých protiepidemických opatření. Největší změnu by znamenalo zrušení povinnosti nosit roušku v zastavěné části obce, pokud je tam člověk sám.
Zdroj