Ruce pryč od Rafáhu!

před 5 měsíce 82

12. 2. 2024

čas čtení 5 minut

TZ ke středeční demonstraci před izraelskou ambasádou

Na středu 14. února od 16:30 svolává Palestinský klub v České republice za spoluúčasti hnutí Ne naším jménem! a dalších iniciativ protest pod heslem „Hands off Rafah!“ Demonstrace proběhne před izraelským velvyslanectvím v Praze a je další ze sérií akcí, kterými dávají pořadatelé a účastníci jasně najevo svůj odpor proti vražedné neomluvitelné izraelské válce proti Gaze, která si k dnešnímu dni vyžádala již na třicet tisíc obětí. Demonstrace je součástí širšího a stále se rozrůstajícího protestního hnutí po světě.

V příhraničním městě Rafáh se dnes tísní téměř milion a půl Gazanů, kteří sem utekli před izraelskou vojenskou invazí a které do těchto míst nasměrovala samotná izraelská armáda coby do bezpečných zón. V přeplněném městě spí lidé namačkáni v ulicích, panuje zde hlad a nedostatek všeho, zdravotníci nemohou zajistit základní pomoc zraněným, rozšiřují se infekční onemocnění, lidé se ztrácejí a umírají bez pomoci či účasti blízkých, ulicemi bloudí tisíce bezprizorních sirotků. Přesto izraelská armáda ohlásila a již začala s bombardováním Rafáhu a vojenskou operaci, která by znamenala kolektivní smrt dalších tisíců lidí a prohloubení už tak obrovské humanitární katastrofy.

Jak k hrozícímu útoku píše známy izraelský novinář Gideon Levy v deníku Haretz: „Izraelský vpád do Rafáhu bude útokem na největší tábor pro vysídlené osoby na světě. V jeho důsledku se izraelská armáda nevyhnutelně dopustí válečných zločinů takové závažnosti, že to bude i pro ni samotnou bezprecedentní. Zaútočit na Rafáh nyní není možné, aniž by došlo ke spáchání válečných zločinů. Pokud izraelská armáda vtrhne do Rafáhu, město se promění ve spáleniště.

I když americká vláda údajně podmiňuje invazi do Rafáhu přesunem civilního obyvatelstva, je toto již z podstaty absurdní a nesplnitelný požadavek. Živořící lidé v Rafáhu byli za poslední měsíce již několikrát přemístěni, a to vždy s odkazem na nové bezpečné zóny, které se pro ně však ukázaly jen jako další vražedná pole. Izraelská armáda nedrží své slovo a útočí i na místa, která pro vyhnané Palestince sama označí za bezpečná. Rafáh na hranicích s Egyptem, kde je nyní koncentrována více než polovina obyvatel Gazy, byl však už pro Palestince posledním útočištěm a izraelská armáda jim nyní nemůže nabídnout žádné jiné místo než pouštní duny v Al-Mawasi, oblasti o rozloze pouhých šestnáct kilometrů čtverečných bez jakékoli infrastruktury, kde by byli lidé vystaveni jen pomalé smrti hladem a šířícími se nemocemi. Poukazování na „humanitární varování“ izraelskou armádou by se tak s konečnou platností ukázalo jako naivní.

Takový akt válečného zločinu útoku na civilisty by mimoto jasně porušil předběžná opatření, která vůči Izraeli a jeho představitelům přijal Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v Haagu dne 26. 1. Izraelští představitelé jsou v něm vyzváni k ukončení všech akcí, které by mohly mít genocidní povahu či ke genocidě vést. Česká republika, podobně jako další signatáři Úmluvy na potírání genocidy, má povinnost neprodleně činit kroky vedoucí k  zabránění zločinu genocidy. Svou slepou podporou Izraele, ať už verbální, či praktickou, jakou je i nedávné dojednání zbrojních obchodů, se Česká republika stává spoluúčastníkem izraelských válečných zločinů. Pokud se tento postoj nezmění, hrozí, že řeči o hodnotové politice, vypouštěné čas od času z úst našich předních představitelů, zůstanou jen prázdnou frází a Česká republika se u mezinárodního společenství a jeho institucí propadne ještě do hlubší izolace.

Ne však naším jménem!

https://www.facebook.com/events/3517959051778297?ref=newsfeed


Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje 42 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.

http://ism-czech.org/iniciativa/
http://eccpalestine.org/

127

Přečtěte celý článek