S hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem, předsedou senátu Miloš Vystrčil, Danielem Benešem, Ivan Bartoš, Martin Kupka a ...

2 měsíce starý 29
S hejtmanem Kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem, předsedou senátu Miloš Vystrčil, Danielem Benešem, Ivan Bartoš, Martin Kupka a Jozef Síkela jsme řešili postup přípravy dostavby JE Dukovany.

Kromě zkrácení povolovacího řízení jsme se bavili o snížení možných vedlejších efektů stavby na obyvatele žijící v okolí.

Zdroj