S novým králem míří britská monarchie k modernizaci, jeho postavení se Alžbětě II. nevyrovná

2 měsíce starý 30

Ve čtvrtek se uzavřela jedna dlouhá historie. S odchodem královny Alžběty II. končí celá éra britské monarchie. Jak se bude měnit pod vládou Karla III.? Hostem Radiožurnálu byl Jan Váška z Katedry evropských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Londýn 18:16 9. září 2022

Alžběta II. a nový britský král Karel III. | Foto: Chris Jackson | Zdroj: Reuters

Alžběta druhá byla v podstatě zosobněním monarchie. Může mít nový král Karel III. podobně silné postavení či podobně silnou podporu obyvatel?

Po úmrtí Alžběty II. se králem stává Karel III. V dějinách Británie byl nejdéle čekajícím následníkem

Číst článek

Myslím, že nemůže a obávám se, že to ani není v jeho moci, protože ta obrovská osobní podpora, kterou Alžběta požívala, stála na sedmdesáti letech příkladné služby národu za cenu velmi silného sebepopření.

Její postavení stálo na tom, že královnina silueta byla všudypřítomná ve veřejném prostoru a lidé se s ní setkávali od dětských let. Svojí dlouhověkostí a délkou svojí vlády představovala pomyslný most mezi historií, ke které se Britové rádi obracejí, a přítomností. A to král Karel III. nikdy nemůže splnit, ani na to nebude mít čas.

Na druhou stranu jeho osobní popularita v posledních letech je určitě dostačující na to, aby nástupem na trůn monarchii bezprostředně nerozkolísal nebo neohrozil.

Panovník má v britském politickém systému spíše symbolickou roli. Dá se čekat, že se nový král může odchýlit od zvyklostí Alžběty II.?

Bylo by to pravděpodobně na úkor přežití monarchie jako takové. Je to instituce, která je v podstatě středověká a přežívání nevolených politických forem stojí na tom, že nevládnou skutečnou mocí nebo veřejným vlivem.

A právě i všeobecné přijímání královny Alžběty stálo na tom, že nebylo známo, co si o sporných otázkách, které britskou společnost rozdělují, ve skutečnosti myslí. Pro krále Karla bude poměrně obtížné tomuto ideálu dostát, protože o něm lidé ví, že se angažoval v celé řadě ekologických, environmentálních nebo humanitárních otázek. Ale královská role od něj v podstatě očekává, že tyto pokusy veřejně i neveřejně vstupovat do politického rozhodování přestanu.

Pokud britská monarchie vstupuje do nové éry, jaké budou hlavní změny, které teď přijdou? V jakých oblastech by se to mělo projevit?

Můžeme očekávat postupnou modernizaci fungování monarchie, jak po stránce vnitřního fungování, tak i po té symbolické a formální. Na tom se nový král shodne i se svým následníkem Williamem. Je možné, že se představy nového krále o modernizaci monarchie podobají spíš představám jeho synů než královny Alžběty.

Královnou manželkou krále Karla III. se po smrti Alžběty II. stává Camilla, dříve vzbuzovala vášně

Číst článek

Dojde k tomu, že britská monarchie bude občanštější a méně jedinečná mezi těmi ostatními evropskými monarchiemi. Postupem času se bude více přibližovat formě monarchie, jakou známe z dalších zemí severní a severozápadní Evropy.

Zesílí tlak na to, aby členové královské rodiny přišli o svá zbytková právní a daňová privilegia, která jim zůstávají z minulých časů. Dále oslabí role britské monarchie navenek nejen jako exportního artiklu nebo položky britské měkké moci, ale především posílí republikánská hnutí v zemích, které dosud uznávaly britskou královnu jako svou hlavu státu. To jsou například menší karibské státy, ale třeba i Austrálie.

Hanka Shánělová

Zdroj