S ohledem na nová nařízení se mě hodně z Vás v posledních dnech ptá na pravidla nošení respirátoru či technické věci s nimi souv...

2 měsíce starý 9
S ohledem na nová nařízení se mě hodně z Vás v posledních dnech ptá na pravidla nošení respirátoru či technické věci s nimi souvisejícími. Pokusím se tedy přehledně shrnout to nejdůležitější.

Kde musím nosit respirátor?

👉 V MHD včetně nástupišť a zastávek.
👉 V autě (pokud necestují pouze osoby z jedné domácnosti nebo necestujete sami).
👉 V prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních (kde se poskytuje ambulantní péče), v zařízeních sociálních služeb a na letištích.
👉 Za adekvátní ochranu jako respirátory se považují i nanoroušky s potřebnou certifikací.

Výjimky:

👉 Respirátor nemusí nosit děti do 15 let.
👉 Ochranu dýchacích cest nemusíte mít při sportování venku. Ve vnitřních prostorách se výjimka týká pouze profesionálních sportovců.

Kde musím nosit alespoň jednu chirurgickou roušku?

👉 Ve všech vnitřních prostorech staveb kromě bydliště.
👉 Na pracovišti (pokud není zaměstnanec v místnosti sám).
👉 Venku v zastavěném území obce (ulice).
👉 Venku mimo zastavěné území obce, pokud jsou v okolí́ méně než 2 metry osoby žijící mimo společnou domácnost.

Jak dlouho můžu používat jeden respirátor/nanoroušku?

👉 Pokud není od výrobce uvedeno jinak, jsou respirátory/nanoroušky zpravidla jednorázovými pomůckami. Za standardní životnost respirátoru FFP2 se považuje doba nošení 8 hodin. Potom je třeba jej vyhodit. Běžné chirurgické roušky nejsou určeny pro opakované použití.

Jaká je adekvátní cena za jeden respirátor?

👉 Cenové rozpětí respirátorů je poměrně velké a pohybuje se od desítek do stovek korun. Vyšší ceně zpravidla odpovídá i vyšší kvalita, ale ani to není zárukou. Pokud se častěji pohybujete v místech s vyšším rizikem nákazy, je vhodné do respirátoru investovat více než v případě, že ho potřebujete pouze na nutné cesty na nákup či do práce.

Jaké jsou nejčastější chyby při nošení respirátoru?

👉 Nejčastější chybou je špatné nasazení respirátoru, které pak netěsní. Za to můžou nést vinu příliš volné gumičky, vousy nebo make-up. Proto je důležité při nasazování zkontrolovat, zda kolem okrajů respirátoru neuniká příliš mnoho vzduchu.

👉 Častou chybou je také špatné sundávání a zacházení. Po použití je vnější strana respirátoru infekční. Proto se ji nesmíte dotýkat obličejem ani rukama. S respirátorem/nanorouškou vždy manipulujte pouze pomocí gumiček!

Zdroj