Se Soňou Červenou se přišly rozloučit do Národního divadla i katedrály stovky lidí

6 měsíce starý 9

 ČTK

Zádušní mši svatou celebroval královéhradecký biskup Jan Vokál. Bohoslužbu v katedrále hudebně doprovodila Filharmonie Hradec Králové, zazpíval sólista Národního divadla Jiří Hájek. V úterý večer bude Červená pohřbena do rodinné hrobky na hřbitově v městské části Pouchov.

"Soňa Červená si přála pohřbít v Hradci Králové, protože kořeny jejího rodu sahají do tohoto města. Vnímala velikou blízkost ke svému pradědečkovi, který v Hradci Králové vyráběl žesťové nástroje," řekl mluvčí hradeckého biskupství a organizátor posledního rozloučení v Hradci Králové Pavel Jakub Sršeň.

Posledních 15 let jej se Soňou Červenou pojilo přátelství a umělecká spolupráce. V minulosti byl PR manažerem královéhradecké filharmonie. "Její hluboký vztah k Hradci Králové dokresluje i to, že hradecké filharmonii odkázala celý soubor historických žesťových nástrojů, které pocházejí z dílny jejího pradědečka a které ona celý život sbírala. Do Hradce jezdila po návratu z emigrace velmi často. Do návštěvní knihy filharmonie také napsala: Tady jsem doma," řekl Sršeň.

V posledních letech s ním upravovala na pouchovském hřbitově rodinou hrobku Červených. "Věděla, že tady jednou spočine. Proto také oslovila architekta Josefa Pleskota, aby hrobku dotvořil. Mimochodem, díky Soně Červené má Hradec na svém území alespoň jedno dílo architekta Pleskota. Před pěti lety nechala pěvkyně na náhrobek instalovat i svůj podpis," řekl. Podle něj ji velmi poznamenala emigrace, ve které prožila 30 let, z komunistického Československa odešla v 60. letech.

"Byla velkou patriotkou. Jedny z posledních slov, které v nemocnici pronesla, byly: Země česká, domov můj. To, že musela emigrovat, bylo pro ní velké zranění," řekl Sršeň.

Pohřební vůz přivezl rakev z Národního divadla v Praze, kde bylo možné se také rozloučit s touto osobností. Zástupci kulturní scény na ni vzpomínají jako na mimořádnou umělkyni a výjimečného člověka. "Takto slavný pohřeb byl v Hradci Králové naposledy v roce 2011, když zemřel arcibiskup Karel Otčenášek. Účast na dnešním rozloučení s paní Červenou v hradecké katedrále odhaduji na 500 lidí," dodal Sršeň.

Když rakev opouštěla katedrálu, rozezněl se zvon Augustin, který je zavěšen v Bílé věži. Královéhradecký zvon Augustin je třetím největším v Česku, většinou zní při církevních a státních svátcích a událostech důležitých pro město.

"Rod Červených naše město proslavuje po celé Evropě od poloviny 19. století a paní Soňa Červená, která je klenotem české kultury, se k Hradci Králové vždy hrdě hlásila. Stejně tak se k ní hlásilo i naše město a váží si jí," řekla Springerová. V roce 2005 obdržela Červená městskou výroční Cenu Dr. Františka Ulricha a v roce 2012 jí město udělilo své nejvyšší ocenění a stala se čestnou občankou Hradce Králové. "Bezesporu jde o jednu z nejvýznamnějších osobností, která je nerozlučitelně spjatá s novodobou kulturní érou našeho města," dodala primátorka.

Soňa Červená, která byla dcera spisovatele a kabaretiéra Jiřího Červeného a jejímž pradědečkem byl proslulý královéhradecký výrobce a vynálezce žesťových hudebních nástrojů Václav František Červený, se narodila 9. září 1925 v Praze. Začínala v divadle. Po své emigraci zpívala ve významných světových operních domech. Za svoji uměleckou činnost získala řadu ocenění.

Zdroj