Sexuální útoky ve virtuální realitě jsou stále častější. Americká policie se o to začíná zajímat

před 3 měsíce 106

6. 2. 2024

 
S rozmachem programů virtuální reality přibývá i zpráv o obtěžování a sexuálních útocích. Někteří aktivisté tvrdí, že tyto incidenty by měly být považovány za závažné - dokonce trestné - činy. A úřady tomu začínají věnovat pozornost.

Letos na jaře bude v rámci grantu amerického ministerstva spravedlnosti organizace Zero Abuse Project pořádat semináře, na kterých bude státní a místní policii vysvětlovat virtuální realitu a její nebezpečí. A minulý měsíc vyzvala mezinárodní skupina pro vymáhání práva světové policejní složky, aby vypracovaly protokoly pro řešení trestných činů spáchaných ve virtuální realitě, včetně sexuálních útoků.

"S rostoucím využíváním virtuální reality  a počtem účastníků," napsal Interpol ve zprávě , "je třeba definovat, co představuje trestné činy a znásilnění v metaverzu."

Nové vědecké poznatky naznačují, že obtěžování v digitálním světě může mít hluboký psychologický dopad podobný útokům v reálném životě. Stíhání virtuálních zločinů by však vyžadovalo dramatické přepsání práva. Zákony upravující znásilnění a sexuální napadení vyžadují důkaz, že došlo k fyzickému incidentu. A ačkoli by se zákony o obtěžování mohly technicky uplatnit, často vyžadují více trestných činů a jejich prokázání je složité.

Někteří nabádají k opatrnosti při prohlašování těchto trestných činů, a to navzdory skutečným škodám.

"Lidé se ve videohrách neustále zabíjejí, ale nenazýváme je vrahy," řekla Aya Gruberová, profesorka práva na University of Southern California, která studovala zákony o znásilnění a vězení označila je  za "tupý nástroj" pro řešení chování na internetu.

Jiní tvrdí, že situace je naléhavá a vyžaduje okamžité protokoly. Dan Barry, specialista na vyšetřování v rámci projektu Zero Abuse Project, založil na VRChat, programu pro virtuální realitu, testovací profil napodobující třináctiletou dívku. Téměř okamžitě se na dívčin avatar začali těšit mužští avataři, kteří činili sexuální výroky  a žádali ji o soukromý chat.

"Toto dítě mohlo být [sexuálně] napadeno [dospělým]," řekl. "V těchto prostorech neexistuje mnoho kontrol."

Tyto problémy vznikají v době, kdy velké technologické společnosti investují miliardy dolarů do programů virtuální reality s cílem přeměnit je v novou počítačovou platformu. Generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg prohlásil, že zařízení poháněná virtuální a rozšířenou realitou nakonec nahradí mobilní telefony a část osobní komunikace. V pátek se začala prodávat náhlavní souprava pro virtuální realitu Vision Pro od společnosti Apple.

Mnozí z prvních osvojitelů virtuální reality pocházeli z herního průmyslu - odvětví, které se potýkalo s rasismem, sexismem a obtěžováním. Tyto problémy se dostaly na veřejnost v roce 2014 při fenoménu známém jako "gamergate", kdy se internetoví trollové zorganizovali a obtěžovali ženy v herních kruzích.

Podle odborníků se tyto problémy přenesly do sociálních VR aplikací, kde spolu uživatelé komunikují ve virtuálních barech, na koncertech a akcích. Jedna studie z roku 2018 zjistila, že 49 % žen, které pravidelně používají VR, uvedlo, že zažilo alespoň jeden případ sexuálního obtěžování.

Pro lidi, kteří používají VR, je obtěžování "rostoucím problémem", řekl profesor Clemsonské univerzity Guo Freeman, autor připravované studie o obtěžování v metaverzu. "Někteří lidé nám skutečně řekli, že kvůli obtěžování končí".

Odborníci tvrdí, že díky pohlcující povaze virtuální reality mohou online útoky působit reálně. Výzkumníci používají výraz "ztělesnění" k popisu intimního spojení, které lidé pociťují se svým digitálním avatarem. Náhlavní soupravy od společností Apple a Meta s pokročilým zvukem a "sledováním očí" tento pocit umocňují, protože virtuální zážitky se zdají být skutečné.

"Tento typ pohlcující a ztělesněné zkušenosti [způsobuje, že] obtěžující chování působí stejně realisticky jako ve fyzickém světě," řekl Freeman. "Je to, jako by mé offline tělo bylo napadeno, protože to působí tak reálně. Je to, jako by se mě někdo dotýkal."

Patelová řekla, že logicky ví, že se její útok stal digitálnímu avatarovi, když slyšela hlasy útočníků v uchu, měla pocit, že se to děje jejímu tělu.

I když oběti mohou trpět hlubokými emocionálními dopady, je nepravděpodobné, že by orgány činné v trestním řízení a soudy interpretovaly tyto zážitky podobně. Většina právních definic znásilnění vyžaduje, žýe muselo dojít  k fyzickému sexuálnímu aktu, aby se žalobci mohli případem zabývat, uvedl John Bandler, právník specializující se na kybernetickou bezpečnost a bývalý asistent okresního prokurátora v úřadu okresního prokurátora v New Yorku.

"Nejedná se o znásilnění ve smyslu trestního práva," řekl Bandler o útocích ve virtuální realitě. "Není to čin ve fyzickém světě."

Podle odborníků by bylo možné pachatele stíhat na základě mírnějšího obvinění z obtěžování. Tato obvinění se však často vznášejí v případě, že se pachatel v průběhu času dopustil více trestných činů, uvedla Mary Anne Franksová, profesorka práva na George Washington School.

"Aby to dosáhlo úrovně něčeho trestného, musel by se [pachatel] něčeho dopouštět opakovaně - tedy sledovat tuto osobu domů nebo se druhý den objevit v práci," řekla Franksová. "A také na internetu by muselo dojít k více než jen jednomu incidentu, kdy se někdo choval agresivně."

Mnozí upozorňují, že je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom pochopili dopady trestného nebo neetického chování ve VR, než bude kriminalizováno.

Krátce po svém napadení napsala Patelová o svém zážitku na server Medium a byla bombardována e-maily, které jí říkaly, že je "hloupá" a "směšná", když svůj zážitek nazývá napadením.

"Neměla jsem v úmyslu být ženou, která byla sexuálně napadena v metaversu," uvedla. "Mým záměrem je podělit se o svůj příběh - tento příběh, příběh mnoha lidí, aby se nad tím lidi zamysleli."

Přečtěte celý článek