Silničáři zahajují letošní opravy Barrandovského mostu, potrvají do srpna

6 měsíce starý 6

Práce potrvají 92 dnů, tedy do 14 srpna. Doprava bude podobně jako loni vedená ve třech namísto nynějších čtyř jízdních pruzích v každém směru. Barrandovská rampa bude uzavřena.

Rekonstrukce mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a potrvají vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu Kč. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

Rekonstrukci dělníci zahájí frézováním vozovky nebo demontážemi některých částí mostu. Opravena bude kromě vozovky izolace mostu, nové římsy a dělníci zasanují spodní část nosné konstrukce nebo opěry barrandovské rampy. Vytvořena bude také tzv. vyrovnávací vrstva ze speciálního betonu, jež dorovná rozdíly ve výšce betonu, který je v té které části mostu jinak silný. S nutností vytvoření vyrovnávací vrstvy totiž projekt původně nepočítal, neboť podle dokumentace nebyl problém do zahájení prací znám.

Řidiči budou moci využít objízdné trasy přes Pražský okruh, kdy bude otevřen sjezd do Písnice. Rozšířena již byla sjízdná rampa z Modřanské na Jižní spojku. Stejně jako loni bude v provozu vratná rampa u Lihovaru, kterou využijí řidiči jedoucí z ulice K Barrandovu na Jižní spojku. Posílena bude po dobu oprav MHD, kdy budou ve vybraných ulicích provizorní vyhrazené pruhy pro autobusy. Zvýší se preference MHD v křižovatkách.

Zdroj