Situace v nemocnicích se zlepšila, personál ale dál zůstává obezřetný

1 měsíc starý 13

Zhruba v posledních třech týdnech se co do počtu pacientů začala situace v nemocnicích zlepšovat. Pacientů je méně a ubývá i těch v těžkém stavu. Počty klesají o třetinu až polovinu s porovnáním situace před měsícem. Personál nemocnic se shoduje na tom, že je situace lepší než před měsícem, ale jsou připraveni na cokoliv.

„Aktuálně máme 31 hospitalizovaných pacientů, 7 z nich v těžkém stavu. V největší špičce před zhruba měsícem jsme jich měli 110. Červené zóny pomalu přetváříme na zelené, protože je v nich méně pacientů. Jsme ale ostražití a předpokládáme opětovný nárůst,“ zmiňuje Monika Zachrlová, tisková mluvčí za nemocnici Jihlava.

„Aktuálně máme 79 pacientů covid pozitivních, v nejhorší situaci jich bylo o 100 více. Také jsme pro ně vyhradili celkem 9 oddělení, aktuálně covidoví pacienti leží jen na 4 odděleních. Situace se zlepšila, ale v posledních dnech počty pacientů stagnují. Z hlediska úmrtnosti se pohybujeme v obvyklých číslech,“ popisuje situaci Václav Říčař za nemocnici Liberec.

„Proti listopadu zaznamenáváme od začátku prosince pokles hospitalizací. Například dnes máme 57, z toho 13 na JIP, hospitalizovaných Covid-19 pozitivních pacientů. Před 14 dny to bylo 84 pacientů a pro srovnání před třemi nedělemi 103,“ zmiňuje Mirka Kátriková za Bulovku.

Ve Zlíně se snížil počet pacientů s covid o polovinu. Z téměř 500 pacientů na začátku listopadu klesl k prosinci na počtu 249, 37 z nich je na JIP.

Situace se ale i tak v průběhu týdnů v některých nemocnicích mírně zhoršuje. „Čísla hospitalizací zase rostou. Jsme z 35 na 45 za 1 týden. Pacienti jsou na ARO i Jipce covid stále. Listopad byl samozřejmě ještě horší. ARO bylo ztrojené v kapacitě a pacientů bylo celkem až 70,” zmiňuje Jiří Holan za nemocnici Písek.

Návrat k neakutní péči

Nemocnice se také postupně vrací k neakutní péči a plánovaným zákrokům, ale jen zvolna. Problémem totiž často bývá nedostatek personálu.

„V Nemocnici Na Bulovce jsme se vrátili k neakutní péči jakmile jsme dostali pokyn od Ministerstva zdravotnictví. Řídíme se epidemiologickou situací, proto vyčleněná oddělení pro Covid-19 pozitivní pacienty v celkem osmi pavilonech uvolňujeme postupně,“ zmiňuje Mirka Kátriková.

„Od pondělí 7. prosince začne Klaudiánova nemocnice s postupnou obnovou plánované operativy. Nemocnice byla nucena tyto operace pozastavit 19. října na základě vývoje onemocnění covid-19. Akutní a kompletní péče o onkologické pacienty, včetně operací, byla po celou dobu zajištěna v plném rozsahu. V současné době je počet hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 v mladoboleslavské nemocnici výrazně nižší. Zásadně se také snížila nemocnost personálu. Klaudiánova nemocnice tak může začít postupně operovat plánované výkony napříč všemi obory,“ uvádí Hana Kopalová, tisková mluvčí Oblastní nemocnice Mladá Boleslav.

„Nemocnice již zahájila postupné obnovování neakutních operací, kromě nutnosti zajištění péče o pacienty s covid-19 je to ale limitováno také stále relativně vysokým počtem v práci nepřítomného personálu,“ popisuje Jakub Sochor za Fakultní nemocnici Hradec Králové.

„Nyní se rozeběhly plánované operace na všech našich klinikách postupně podle úbytku covid pacientů. Někde šlo o pozvolný náběh a někde šlo vše skokově (uvolnila se lůžka vyhrazená pro covid pacienty zpět pro ty necovidové). Postup si stanovují jednotlivé kliniky a určení priorit je zcela v rukou lékařů. Obecně ale platí, že tak jak byly zákroky naplánované a odsunuly se, tak se začaly odbavovat,“ uvádí Marie Heřmánková za Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 Ne všude je to dobré

Ne všude je už ale situace pro neakutní zákroky příznivá. „Vzhledem k tomu, že máme celkem 90 zdravotníků nemocných covidem (8 lékařů, 82 nelékařů), není pro nás situace o mnoho lepší a stále se nemůžeme naplno vrátit k plánované operativě. Naše nemocnice neměla a nemá infekční kliniku, v první vlně jsme se starali pouze o pacienty s těžkým průběhem nemoci COVID-19 a ti byli hospitalizováni na anesteziologicko resuscitační klinice. Ve druhé vlně jsme museli pro covid+ pacienty vyčlenit oddělení a personál na několika dalších klinikách. Momentálně jsou konkrétně na sedmi klinikách, byli na devíti,“ popisuje komplikace Dana Lipovská tisková mluvčí nemocnice Sv. Anny v Brně.

„Postupný návrat ke standardní péči a tzv. dohánění opatřeními zakázaných a odložených výkonů bude muset být racionálním kompromisem. Zaměstnanci špitálu jsou tím nejdůležitějším nástrojem a bohatstvím co Písecko v poskytování zdravotní péče má. Mluvě o Covidu i neCovidu,” popisuje situaci v nemocnic v Písku Jiří Holan.

Upozorňuje také na problém, kdy velká část personálu v první vlně nemohla ani čerpat dovolenou, což by při velkém náporu hrozilo i teď při druhé vlně. Chce tedy myslet především na zdraví a odpočinek svého personálu a nechce je proto přetěžovat.

„A jsme v Adventu. Lidé si nemohli brát více než polovinu roku dovolenou, odpočinout si, nabrat síly, být s rodinami, takže v nemocnici půjdeme medicínsky obhajitelnou a lidsky obhajitelnou cestou ke standardu, která ale bude logicky taková, jaký bude epidemiologický stav v regionu, tedy predikovatelně pomalá. Přijde-li do hospitalizací větší počet covid pacientů po Novém roce, pak ta cesta ani nepovede k úplnému návratu do předcovidového období. Řiďme se všichni rozumem a v tomto případě i stavem epidemie, pak bude všechno pro všechny jednodušší. ,” dodává Jiří Holan.

Čeho si v nemocnicích také všímají, je rostoucího počtu úmrtí v porovnání s předchozími roky. „Pokud jde o úmrtnost, v roce 2019 činila v Karlovarské nemocnici od ledna do října 385 osob, za stejné období roku 2020 pak 474 osob, z toho 45 v souvislosti s covid-19. V případě nemocnice v Chebu to je 229 v roce 2019, 236 v roce 2020, z toho covid 39 osob,” shrnuje Vladislav Podracký mluvčí Karlovarské nemocnice.

Vývoj počtu pacientů v nemocnicích

Nemocnice

Listopad

Prosinec

Těžké případy (prosinec)

Nemocnice Jihlava

110

31

7

Krajská nemocnice Liberec

179

79

-

Nemocnice na Bulovce

103

57

13

Nemocnice Karlovy Vary

-

17

7

Nemocnice Cheb

-

15

2

Fakultní nemocnice Plzeň

222

94

32

Ústřední vojenská nemocnice

-

60

cca 10 %

Nemocnice Písek

70

45

-

Fakultní nemocnice Brno

181

81

32

Fakultní nemocnice Hradec Králové

150

100

25

Nemocnice Sv. Anny, Brno

-

74

11

Nemocnice ve Zlínském kraji

téměř 500

249

37

Zdroj