Situaci ve světě hodnotí kladně jen asi pětina Čechů

3 měsíce starý 26

21. ledna 2022, 19:52 Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jen asi pětina Čechů hodnotí situaci ve světě v ekonomice, bezpečnosti, řešení konfliktů či ekologii kladně. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Akademie věd ČR z loňského listopadu a prosince. Pouze u hodnocení mezinárodních vztahů je pohled Čechů mírně pozitivnější. V této oblasti pokládá situaci za dobrou asi čtvrtina lidí.

Ilustrační foto

Ilustrační foto
FOTO: Pixabay

Největší podíl připadl v průzkumu většinou na neutrální odpovědi, kdy není podle lidí situace dobrá, ani špatná. Výjimkou je světová ekonomika, kterou hodnotí 39 procent dotázaných obyvatel Česka neutrálně a stejný podíl negativně. Jenom 18 procent lidí považuje situaci ve světovém hospodářství za dobrou.

Ve většině oblastí převažují negativní odpovědi nad pozitivními. Pouze u mezinárodních vztahů je kladných názorů více, a to 26 procent, zatímco lidí, kteří pokládají situaci za špatnou je jen 22 procent. Neutrálních hodnocení je i v této kategorii nejvíce, téměř polovina z celkového počtu odpovědí.

Situaci v řešení konfliktů a řešení globálních problémů v životním prostředí hodnotí shodně 17 procent Čechů pozitivně a přes 30 procent negativně. Situace v bezpečnosti ve světě je dobrá podle 22 procent lidí a špatná podle 31 procent. Jako ani dobrou, ani špatnou hodnotí situaci v těchto oblastech 40 až 46 procent Čechů.

Ve srovnání s průzkumem na stejné téma z června roku 2019 se názory na žádnou ze zmíněných oblastí nezlepšily, ale většinou ani výrazně nezhoršily. Výjimkou je ekonomika, kde podíl kladných názorů na situaci klesl z více než dvou pětin na méně než pětinu. Naopak podíl kritických názorů na světové hospodářství stoupl z 16 na 39 procent. V ostatních oblastech rostl hlavně podíl neutrálních odpovědí.

Průzkum provádělo CVVM v období od 13. listopadu do 27. prosince 2021. Zúčastnilo se ho 874 obyvatel České republiky starších 15 let.

Zdroj