Sklenička: Další semestr na distanc už VŠ nedají

1 měsíc starý 13

V jaké kondici je vysoké školství po dvou semestrech online?

Různí se to škola od školy, fakulta od fakulty, obor od oboru. Na fakulty, kde je větší podíl kontaktní výuky nutný, je to příliš. Každý další semestr může být skoro fatální, takže se to může odrazit na profilu či kvalitě absolventa. Ale pak jsou obory společenské, humanitní, ekonomické, kde ty dva semestry nenadělaly tolik škod.

Značně trpí třeba umělecké školy, pak lékařské, chemické, biologické vědy, technické vysoké školy. Předpokládá se, že studenti tu praktickou výuku nějak doženou, ale nevíme, co bude dál, a proto ČKR požaduje zavést jakousi kombinovanou formu distanční a prezen­ční výuky. A vedle toho chceme, aby i vysokoškolští pedagogové byli zařazeni mezi prioritní skupiny pro očkování, jako ostatní učitelé. Protože jinak by ani ten zimní semestr nemusel naběhnout v normálním kontaktním režimu.

Možná nejde o ochranu učitelů, ale zabránění šíření nákazy, které je mezi mladými lidmi na kolejích velice pravděpodobné.

Ale to jsou jen nějaké předpoklady. VŠ byly jako jediné zavřeny preventivně. Nemáme žádná data, která by mohla šíření nákazy na VŠ potvrdit. U nás na ČZU se 1. března vyskytl jeden z prvních tří případů v republice. Od té doby jsme byli pod drobnohledem, a pokud jsme měli nějaký případ ve škole, vždycky jsme ho vytrasovali a nikdy nebyl šířen ve škole.

Koleje jsou v době nouzového stavu pod daleko větším drobnohledem a kontrolou našich bezpečáků, kteří rozhánějí jakékoli srocení. A na rozdíl od vlády máme velmi podrobné metodiky a semafory od léta. Ale ani nám nebylo umožněno je využít.

Chceme, aby se VŠ pootevřely pro kontaktní předměty a převážně kontaktní obory, kde budou lidi chodit v rouškách po maximálně deseti studentech. V MHD jste vystaven daleko složitější situaci než ve velké posluchárně, kde bude sedět pár lidí.

S prezenční výukou se počítá až ve 2. stupni systému PES. Myslíte si, že se ho v nadcházejícím semestru dočkáte?

Obávám se, že ne. Proto chceme výjimky, které nám byly umožněny nařízeními hygienických stanic ze září. Ty se nyní uplatňují jen pro lékařské obory a tam žádná ohniska nevznikla. Kdyby se tyto výjimky povolily všem VŠ, jednalo by se o dvě procenta až pět procent studentů, kteří by do školy chodili po malých skupinkách. Alespoň by příští semestr nevypadl zcela.

I z odborných kruhů zaznívá, že online výuka na VŠ je plnohodnotná. Když jste zmiňoval humanitní obory, že jim to tolik nevadí, tak odsud zase zaznívá, že právě proto, že jsou humanitní, tak potřebují kontaktní výuku. Souhlasíte?

Ano, je to tak. Studenti přicházejí o rok pravého studentského života. Není to jen o zábavě, ale i o tom, že se spolu scházejí a diskutují. Dnes asi žádný odborník neřekne, co distanční výuka způsobí. Možná až to skončí, tak další rok budeme zjišťovat, jaké jsou rozdíly. S online výukou máme malé zkušenosti. Někteří pedagogové říkají, že to je rovnocenná výuka, jiní říkají, že nemůže být nikdy tak kvalitní jako kontaktní. Jsou pedagogové i rektoři, kteří říkají, že si podíl bezkontaktní výuky hodlají ponechat vyšší než dříve. U nás na ČZU s tím moc nepočítáme a budou to spíš výjimky.

Co prváci? Ti se mezi sebou ani nepoznali, přitom právě ty diskusní kruhy a kontakty podle některých studií tvoří až polovinu profesního úspěchu v budoucnu.

Prváci jsou nejvíc postiženi z celé školské struktury. Myslím si, že přechod ze ZŠ na SŠ není tak složitý, ale přechod ze SŠ na VŠ je nejtěžší. Máme tady ročník, který zažil maturitu a první semestr na VŠ v nouzovém stavu. To musí být naprosto šílená zkušenost. Ale není co závidět ani studentům závěrečných ročníků.

Vidíte nějaké přínosy?

Vidím je právě v tom, že se mohou vytříbit některé předměty, které půjdou dál učit distančně bez jakékoli újmy. U nás máme fakultu tropického zemědělství, kde by se velká část výuky mohla dělat online. Třeba s lidmi, kteří jsou například v Africe. V tu chvíli by tam nemuseli létat pedagogové na praxe apod. To si vyhodnocujeme a mám pocit, že třeba ta budoucí výuka může být v tomto daleko efektivnější.
Zdokonalí se naše dovednosti v IT a online, ale obávám se, že negativa budou výrazně převažovat.

Zdroj