Sklo jako téma. Muzeum v Kralupech nad Vltavou ukazuje to nejlepší ze svého depozitáře

před 3 měsíce 107

Sklo pro krásu a užitek je název první letošní výstavy v Městském muzeu Kralupy nad Vltavou. Kromě exponátů z depozitáře muzea, mohou návštěvníci obdivovat i hutní sklo ze sbírky Roberta Zauera a jeho velkoplošné fotografie.

Kralupy nad Vltavou 12:23 4. února 2024

Ukázka hutního skla

Ukázka hutního skla | Foto: Markéta Vejvodová | Zdroj: Český rozhlas

Ačkoliv oblast Kralup nad Vltavou patřila k významným sklářským oblastem, je zajímavé, že se zdejší městské muzeum tematice skla věnuje za třicet let své existence zcela poprvé.

Výstava skla v Kralupech

Ve sbírkách depozitáře muzea jsou totiž nádherné exponáty z období art deco a různých dalších převážně starožitných sklářských technik.

Ačkoliv se jedná o překrásné a cenné exponáty, pro ucelenou výstavu bylo nutné sklo ze sbírek muzejního depozitáře vhodně doplnit. A to se skvěle podařilo. Instalace je doplněna fotografiemi a skleněnými vázami ze soukromé sbírky teplického fotografa Roberta Zauera, která je zaměřena především na dekorativní hutní sklářské výrobky českých designérů.

Soukromá sbírka hutního skla fotografa Roberta Zauera | Foto: Markéta Vejvodová | Zdroj: Český rozhlas

Fotografie těchto váz s netradičním aranžmá květin v zajímavém prostředí umocňují pohled na vystavené exponáty. Návštěvníka tak navíc inspirují k tomu, jak sklo v interiérech více využívat a vrátit mu jeho estetickou úlohu v domácnostech. Výstava také připomíná, jak značnou sklářskou velmocí Česká republika byla. 

Sklářská tradice Kralupska

Vedle soukromé sbírky hutního skla jsou také vystaveny nádherné exponáty ze skla broušeného, rubínového, malachitového, přejímaného, brokového, lesního…a své místo tu má i malba na skle.

Výstava Sklo pro krásu i užitek také připomíná slávu a tradici sklářství na Kralupsku. V nedaleké Lobči se těžil sklářský písek a do oblasti Kralup nad Vltavou zasahuje kladenská uhelná pánev. Díky tomu tu už na počátku 19. století vznikly dvě sklářské huti, které navíc patřily k nejstarším uhlím vytápěným sklárnám v rámci tehdejší habsburské monarchie.

Ukázka rubínového skla | Foto: Markéta Vejvodová | Zdroj: Český rozhlas

Mariina huť v Zákolanech byla založena už roku 1801 a zaměřovala se na výrobu bílého a tabulového skla. Naopak sklářská huť Dubodol v Otvovicích vyráběla duté sklo. Výroba zde byla zastavena po 200 letech nepřetržitého provozu až v roce 2008.

V rámci expozice jsou vystavěné nejen nejrůznější užitkové láhve vyráběné v huti Dubodol, ale také sklářské formy a nástroje, včetně historických fotografií a designových návrhů. Ostatně právě na Kralupsku se vyráběly počátkem 20. století i jedny z prvních skleněných vánočních ozdob.

Výstava Sklo pro krásu i užitek je v kralupském městském muzeu k vidění až do 24. února. 

Markéta Vejvodová

Přečtěte celý článek