Škola nemá morální nárok, hlavní byla satisfakce studentky, uzavřel soud při o hidžáb

2 měsíce starý 6

Škola nemá morální nárok, hlavní byla satisfakce studentky, uzavřel soud při o hidžáb

"S ohledem na povahu tohoto řízení, jehož předmětem byl požadavek na omluvu a peněžité zadostiučinění, nelze žalobkyni v rozporu s její vůlí nutit v takovém řízení osobnostní povahy pokračovat," zní jeden z hlavních argumentů rozhodnutí Městského soudu v Praze, které vypracoval senát v čele s předsedou Janem Klášterkou a jež má Aktuálně.cz k dispozici.

Žalobu kvůli diskriminaci podala Ayan Jammal Ahmednuurová na Střední zdravotnickou školu v Praze 10 poté, co ji ředitelka ústavu Ivanka Kohoutová vyzvala k odložení hidžábu, tradiční muslimské pokrývky hlavy. Studentka kvůli neshodě školu opustila. Po více než čtyřech letech soudních sporů se rozhodla, že ve sporu nechce pokračovat.

Loni v červenci jí soud prvního stupně vyhověl, stažení žaloby potvrdil. Škola proti tomu však podala stížnost. Advokát ústavu Radek Suchý upozornil, že je v morálním zájmu spor uzavřít věcným rozsudkem. Podle něj si navíc verdikt o tom, zda škola byla v právu, či nikoliv, ředitelka Kohoutová zaslouží. V průběhu soudního řízení údajně opakovaně utrpělo její dobré jméno.

"V obecné rovině morální zájem na věcném rozhodnutí může být důvodem pro pokračování v řízení, bez ohledu na pozadí však žalovaná nemůže mít svůj morální zájem na pokračování v řízení na ochranu osobnosti žalobkyně," oponoval však senát soudce Klášterky. Jediným legitimním nárokem ve sporu je vůle Ahmednuurové, která ji projevila stažením žaloby.

Zadostiučinění od Nejvyššího soudu

Pře se rozhodla zanechat kvůli tomu, jaké pozornosti se jí kvůli kauze dostalo. Popisuje veskrze negativní zkušenosti. "V důsledku řízení byla žalobkyně vystavena dalšímu pronásledování (vyhrožování, dehonestace v médiích, problémy při hledání bydlení a zaměstnání). Žalobkyně nechce, aby byl případ dále zneužíván, v České republice chce najít klid na práci a běžný život," tlumočil její zážitky pražský městský soud.

Důležitý pro rozhodnutí Ahmednuurové zanechat sporu byl verdikt Nejvyššího soudu z prosince 2019. U soudu prvního stupně a odvolací instance případ prohrála, podle nich k diskriminaci nedošlo. Nejvyšší soud však k případu přistoupil opačně. Předchozí rozsudky zrušil, nošením hidžábu se Ahmednuurová nijak neprovinila. Nebyl proto důvod, aby ho musela odložit. Tento verdikt byl pro ni dostačující.

Škola přesto ve stížnosti uvedla, že Ahmednuurová žalobu vzala zpět z jiných důvodů. Údajně chtěla utajit některé okolnosti případu, jež by mohly v dalším řízení v soudní síni vyjít najevo. Konkrétní však ústav v tomto ohledu nebyl. Městský soud v Praze ovšem tento argument s odkazem na zjištění nejvyšší instance odmítl.

"Z procesního jednání žalobkyně, která vzala žalobu zpět, proto ani nelze dovodit její snahu zmařit vydání již očekávaného a pro ni nepříznivého rozhodnutí. Přitom právě rozhodnutí dovolacího soudu pro ni představovalo již dostatečné zadostiučinění a bylo jedním z důvodů, pro které se již rozhodla v řízení nepokračovat," píše senát soudce Klášterky.

Vyznamenání od prezidenta

Právní zástupkyně Ahmednuurové Radka Korbelová Dohnalová v řízení o stažení žaloby namítla, že ředitelka Kohoutová naopak z celé kauzy těžila. Zmínila například její vyznamenání k 28. říjnu 2018, kdy od prezidenta Miloše Zemana převzala medaili Za zásluhy I. stupně díky "boji s netolerantní ideologií".

"Využila projednávanou věc jako hlavní pilíř předvolební kampaně své kandidatury do Senátu v roce 2020," cituje dále verdikt advokátku Korbelovou Dohnalovou. Kohoutová kandidovala na Kolínsku jako bezpartijní za Trikolóru. Z jedenácti uchazečů skončila na devátém místě. 

Případ ke své propagaci využívá i právní zástupce školy Radek Suchý, který je předsedou odborné komise pro právo a spravedlnost hnutí Trikolóra. Na webu hnutí se představuje coby "advokát, obhájce ředitelky Kohoutové z kauzy 'muslimských šátků na českých školách'".

Vyčerpávající a přesvědčivé rozhodnutí

Městský soud v Praze označil rozhodnutí předchozí instance o stažení žaloby za vyčerpávající a přesvědčivé. Prvostupňový soud se například vypořádal s námitkou školy, podle níž se samotný spor o hidžáb vzhledem k zájmu médií či zapojení tehdejší veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové, jejíž úřad se za Ahmednuurovou postavil, stal politickým procesem.

"Pokud žalovaná vyjadřuje obavu, že soudu, jakož i času a energie všech zúčastněných bylo zásadně zneužito v politickém procesu, tím méně tedy, jednalo-li by se o takový proces, by byl dán důvod v takovém řízení dále pokračovat," uvedla k tomu tehdy soudkyně Alena Novotná.

Pokud by chtěl advokát školy Suchý zvrátit pravomocné rozhodnutí o stažení žaloby a spor o hidžáb znovu nastartovat, může se obrátit k Nejvyššímu soudu. A jak Aktuálně.cz potvrdil, dovolání podá. "Myslíme si, že škola, paní ředitelka a veřejnost si z etických důvodů zaslouží, aby bylo o podstatě věci pravomocně rozhodnuto," vysvětlil advokát.

Zdroj