Školám se stále nedaří identifikovat nadané děti a rozvíjet jejich talent. Podle inspekce se žáci, kteří můžou být něčím výjimeč...

5 měsíce starý 13
Školám se stále nedaří identifikovat nadané děti a rozvíjet jejich talent. Podle inspekce se žáci, kteří můžou být něčím výjimeční, ve vzdělávací soustavě spíš ztrácejí. A nejen proto, že na ně učitelé většinou nemají dost času.

Zdroj