"Složil jsem přísahu ústavě, ve které jasně stojí, že rodina sestává z muže a ženy. Za výchovu dětí zodpovídají rodiče; malé dět...

4 měsíce starý 8
"Složil jsem přísahu ústavě, ve které jasně stojí, že rodina sestává z muže a ženy. Za výchovu dětí zodpovídají rodiče; malé děti v mateřské škole a v nižších ročnících základních škol by neměly být vystavovány sexuální propagandě, aby mohly svobodně a bez zásahů objevovat svoji vlastní cestu a sexuální identitu," řekl maďarský premiér Viktor Orbán pro německý časopis Stern. Co si o tom myslíte?

Zdroj