Sněmovna by měla znovu projednat Istanbulskou úmluvu. Nevzdávejte to, vyzvali ji senátoři

před 3 měsíce 78

Skupina senátorů v čele se senátorkou Adélou Šípovou (Piráti) minulý týden v pátek odeslala otevřený dopis adresovaný předsedkyni poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). Senátoři v něm vyjadřují své hluboké znepokojení nad dosavadním průběhem projednávání ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známé též jako Istanbulská úmluva.

Dopis podepsali senátoři Václav Láska, Jan Holásek, Martin Krsek, Přemysl Rabas, Lukáš Wagenknecht, David Smoljak a Marek Hilšer. Společně v něm zdůrazňují důležitost této mezinárodněprávně závazné Úmluvy pro boj proti domácímu násilí a násilí na ženách a apelují na předsedkyni sněmovny, aby v projednávání již běžícího procesu udělení souhlasu s ratifikaci Úmluvy ve sněmovně pokračovala.

„Je naší společnou odpovědností chránit nejzranitelnější členy naší společnosti. Tato Úmluva představuje klíčový nástroj v boji proti domácímu násilí jako takovému a myslí na zvlášť zranitelné skupiny, kterými jsou děti, ženy, senioři a handicapovaní. Podle senátorů by její ratifikace ve sněmovně vyslala jasný signál všem obětem v těžké životní situaci, že Česká republika stojí pevně na straně ochrany lidských práv, a to i na poli mezinárodního práva. Kéž by se nám povedlo zamrzlý proces ratifikace dokončit,“ uvedla senátorka Adéla Šípová.

Skupina senátorů zdůrazňuje, že neschválení Úmluvy v senátu bylo velkým zklamáním pro oběti domácího násilí a organizace, které je dlouhodobě podporují. Přesto věří, že je možné tuto situaci napravit, a vyzývá poslaneckou sněmovnu, aby projednávání Úmluvy ve sněmovně nevzdávala.

„Věříme, že pokud poslanecká sněmovna schválí Úmluvu, bude existovat důvod pro její opětovné projednání v senátu po podzimních volbách. Je důležité, aby naše debata byla důstojná a založená na faktech a aby byly odmítnuty veškeré dezinformace a hoaxy šířené v souvislosti s Úmluvou,“ dodal senátor Václav Láska.

Senátoři v dopise apelují na poslance a poslankyně, aby se postavili na stranu ochrany lidských práv a ukázali, že Česká republika odmítá jakoukoliv formu násilí. Ratifikace Istanbulské úmluvy by podle nich byla významným krokem k vytvoření bezpečnější a spravedlivější společnosti pro všechny její členy.

Senát Istanbulskou úmluvu v lednu neschválil ani přes opakované doporučení Evropské komise, přičemž Evropská unie k Úmluvě již přistoupila. Každý stát ji ovšem musí ratifikovat sám. „Naposledy například ve Výroční zprávě ke stavu právního státu, která je zpracovávána každý rok v červnu,“ připomněla Šípová pro deník FORUM 24. Na senátory to ovšem podle Šípové nemělo dostatečný vliv. „Proto zatím Česká republika jako členský stát touto úmluvou nebude vázána, dokud souhlas nevysloví obě komory. Ostatně Evropská komise nám ratifikaci doporučuje už několik let,“ řekla senátorka.

Přečtěte celý článek