Sněmovna odklepla daňové úlevy na pomoc válkou sužované Ukrajině

3 měsíce starý 97

„Novela reaguje na agresivní válku (ruského prezidenta Vladimíra) Putina a Ruska na Ukrajině,“ připomněl na plénu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Daňová předloha související s ruskou invazí na Ukrajinu například umožní odečíst z daní dary poskytnuté přímo Ukrajině na podporu jejího obranného úsilí nebo tamním neziskovým organizacím.

Předloha zachovává i vyšší limit pro jednotlivce a firmy pro odpočet hodnoty darů ze základu daně z příjmů.

Úlevy se týkají darů poskytnutých v letošním roce.

Osvobozen od daně bude letos podle návrhu také příjem ukrajinských zaměstnanců spočívající v tom, že jim a jejich rodinným příslušníkům zaměstnavatel poskytne ubytování v ČR kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

Od daně také bude osvobozen bezúplatný příjem poskytnutý v letošním roce za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že pojem obranné úsilí není definován. Je ale podle ní nutné vycházet z obecného jazykového významu těchto slov, rozumí se jimi cokoliv, co může sloužit k podpoře obranyschopnosti Ukrajiny

A to včetně zajištění souvisejících potřeb osob, které se na této obranyschopnosti podílejí.

Zvýší se i limit pro odpočty

Vládní předloha prodlužuje i pro letošní rok vyšší limit pro odpočet darů na zákonem stanovené účely u fyzických osob.

Za roky 2020 a 2021 bylo možné si snížit základ daně o poskytnuté dary až o 30 procent, nově má tento limit platit i pro letošní rok.

U právnických osob se bude tato možnost týkat zdaňovacích období ukončených od letošního 1. března do 28. února příštího roku.

Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří nejméně 90 procent zdanitelných příjmů.

Státní úřady, kraje i obce budou moci upustit od správního poplatku za různé úřední úkony.

Možnost osvobození od poplatku se má týkat pouze fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na Ukrajině.

Anketa

Souhlasíte s rozhodnutím Sněmovny umožnit odečítat z daní dary Ukrajině?

Celkem hlasovalo 135 čtenářů.

Zdroj