Sněmovna schválila omezení filmových pobídek na 150 mil. Kč na projekt a rok

4 měsíce starý 124

Praha - Žadatelé o filmovou pobídku zřejmě budou moci obdržet nejvýše 150 milionů korun na projekt za rok. Omezení Sněmovna schválila ve vládní novele o regulaci platforem pro sdílení videonahrávek typu YouTube. Předloha vychází z evropské směrnice a má zejména lépe ochránit děti před nevhodným obsahem a veřejnost před projevy násilí a nenávisti. Nyní ji dostane k posouzení Senát.

V Česku činí základní filmová pobídka pětinu z uznatelných nákladů. Pro letošek je na ně opět vyčleněno 800 milionů korun, požadavky producentů jsou ale vyšší. Omezení výše částky prosadil pozměňovacím návrhem ministr kultury Martin Baxa (ODS), jenž dříve řekl, že systém pobídek není vzhledem k vysoké poptávce funkční. "Návrh na změnu zákona o audiovizi spočívá v zavedení maximální možné částky filmové pobídky, která bude pro konkrétní projekt čerpána v jednom kalendářním roce, a to bez ohledu na výši uznatelných nákladů," uvedl v důvodové zprávě. Opatření by podle ministra mělo také zlepšit přístup k pobídkám pro české producenty.

Na platformy pro sdílení videonahrávek se téměř žádná právní regulace dosud nevztahuje. Předloha služby těchto platforem vymezuje, určuje, kdo je jejich poskytovatelem, a stanovuje, co je videonahrávka vytvořená uživatelem. Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek bude muset oznámit její provozování vysílací radě a má nést redakční odpovědnost za obsah pořadů a videonahrávek, které sám nabízí veřejnosti.

Evropská komise už zažalovala Česko a další čtyři členské státy za to, že nová unijní pravidla pro obsah audiovizuálního vysílání dosud nevynucují. Požádala Soudní dvůr EU o vyměření pokuty. V Česku se začlenění směrnice do právního řádu zpozdilo, v minulém volebním období dolní komora novelu ani nezačala projednávat.

Záměrem vládní novely je zejména zavést pravidla, která by příjemce sdílených videonahrávek chránila před nenávistnými a násilnými projevy a před podněcováním k terorismu, děti pak před obsahem, který by mohl narušit jejich vývoj. Má také posílit ochranu spotřebitelů před nepřípustným obsahem obchodních sdělení. Platformy budou umožňovat uživatelům označování či nahlašování obsahu, který by mohl být závadný. Návrh navíc zakazuje vysílání reklamních a teleshoppingových šotů v pořadech pro děti.

Sněmovna v novele schválila také úpravu volebního výboru, která má lépe zpřístupnit audiovizuální pořady lidem se sluchovým nebo zrakovým postižením. Mimo jiné se posílí kontrolní pravomoc Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nad dodržováním plánů, které budou provozovatelé vysílání zpracovávat spolu s organizacemi zastupujícími sluchově a zrakově handicapované. Dolní komora naopak zamítla pozměňovací návrh Stanislava Berkovce (ANO), který předpokládal odklad povinnosti označování archivních televizních pořadů nevhodných pro děti grafickou značkou po celou dobu jejich trvání.

Zdroj