Sněmovní většina se při výběru a volbě kandidátů do Rady České televize pohybuje na hraně nebo za hranou stávající podoby zákona...

3 měsíce starý 21
Sněmovní většina se při výběru a volbě kandidátů do Rady České televize pohybuje na hraně nebo za hranou stávající podoby zákona o ČT. Senátoři Pirátů a Senátorský klub - Starostové a nezávislí proto požadují odložení voleb nových členů Rady ČT a budou prosazovat změnu způsobu volby, která bude garantovat vyšší nezávislost médií veřejné služby na politické moci. Zároveň budeme trvat na tom, aby nová podoba zákona zajistila přezkoumatelnost rozhodnutí Rady ČT a ČRo, stejně jako Parlamentu ČR ve vztahu k volbě členů rad.

Zákon o ČT říká, že Rada je nástrojem veřejnosti ke kontrole média veřejné služby, radní nesmí působit ve prospěch politických zájmů a mají zastupovat různé významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

„V poslední době jsme však svědky naprostého pohrdání demokratickými hodnotami i zákonnými ustanoveními. Volební výbor i Poslanecká sněmovna opakovaně vybírají pouze takové kandidáty, kteří jsou extrémně kritičtí k médiím veřejné služby a jejim principům, naplňují pouze zájmy poslanecké většiny a zcela ignorují zájmy veřejnosti,“ říká senátor Starostové a nezávislí • STAN David Smoljak.

„Požadujeme, aby Poslanecká sněmovna odložila volbu členů Rady ČT minimálně do doby, než bude ověřena způsobilost nominujících organizací i nominovaných kandidátů. Navrhneme současně změnu zákona o ČT a ČRo tak, aby se posílila nezávislost médií veřejné služby na politické moci a aby se odstranila závislost kontrolních orgánů na libovůli aktuální většiny ve Sněmovně,“ upozorňuje senátor Lukáš Wagenknecht.

„V případě pochybností by měl Volební výbor zvážit možnost opakování volby zúženého výběru kandidátů pro plénum Sněmovny, aby nebyli zbytečně vyřazeni skuteční odborníci nominovaní renomovanými organizacemi, o kterých by neměla veřejnost pochybnosti,“ dodává místopředseda volebního výboru Tomáš Martínek - poslanec za Liberecký kraj.

Zdroj