Socialistickým jaderným odborníkům se podařilo Čechům vštěpit důvěru v atom

3 měsíce starý 12

Socialistickým jaderným odborníkům se podařilo Čechům vštěpit důvěru v atom. I proto černobylská havárie v roce 1986 podle tehdejších průzkumů veřejného mínění, které si nechával dělat ústřední výbor komunistické strany, sice otřásla už tak nízkou důvěrou ve sdělovací prostředky (lidé se stále častěji pro informace obraceli k médiím ze Západu nebo jiných států východního bloku), nezměnila však většinové přesvědčení o nutnosti výstavby dalších jaderných elektráren. Dvě třetiny Čechoslováků podporovaly jejich další rozvoj.

A podle výzkumu Eurobarometru z roku 2009 Česko spolu s dalšími postsocialistickými zeměmi nadále patří mezi největší podporovatele jádra.

Ačkoliv se o „atomovém věku“ mluvilo hlavně v 50. a 60. letech, skutečně „atomovou“ se společnost začala stávat až v pozdním socialismu. První československou jadernou elektrárnou byly slovenské Jaslovské Bohunice, otevřené v roce 1972. (Stali jsme se tak sedmou zemí na světě využívající jádro k výrobě elektřiny.) A konkrétně stavba Dukovan byla zahájena v roce 1978, jejich čtyři bloky pak byly postupně zprovozněny v polovině 80. let.

Přečtěte si také

Financial Times: Lidstvo je kukačka v planetárním hnízdě

Tehdy nabíraly na naléhavosti otázky vztahu člověka k životnímu prostředí. Cestou z pasti, kterou představovalo sepětí ekonomického růstu a ničení přírody, se mělo stát právě jádro. V odborných debatách i veřejných prohlášeních se jádro dávalo do souvislosti s nutným zavíráním uhelných elektráren. Také o uhlí se vedly podobné spory jako dnes, byť pouze v uzavřených kruzích politiků a expertů.

Ačkoliv v té době rozhodně neprobíhala otevřená veřejná debata, existovaly různé instituce a jednotlivci, kteří se názorově a zájmově ocitali v konfliktu:

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Zdroj