Sociálka v Anglii svěřila dívku do péče rodiny, která ji zneužívala

2 měsíce starý 16

Prošetření působení sociální služby v Bradfordu bylo provedeno poté, co tam bylo před dvěma lety odsouzeno na celkových 57 let devět mužů pákistánského původu ze zneužívání dívek, o které se starala sociální správa v Bradfordu.

Dívka označovaná jako Anna byla svěřena do ústavní péče, ale více než 70krát utekla. Následně byla umístěna do rodiny svého přítele, který ji ale týral. Detaily o svém sexuálním zneužívání, které zahrnovalo i znásilnění, svěřila anonymní podpůrné službě pro dívky zapojené do prostituce, ale nic nebylo předáno policii nebo sociální správě.

Svěřena do péče rodině muže, který ji zneužíval

O rok později, kdy měla 15 let, sdělila pracovníkovi této podpůrné organizace, že konvertovala k islámu a vdala se na obřadu provedeného podle islámského práva šaría za svého staršího asijského přítele. Dívka původně nepocházela z muslimského prostředí.

V rámci vyšetřování Anna posléze vypověděla: „Od čtrnácti jsem se připravovala na svatbu, abych převzala roli islámské manželky vyplňující potřeby svého manžela a širší rodiny jako služka.“

„Nebyli jsme podobné rasy, vyznání nebo kultury,“ zdůraznila ve své výpovědi a dodala: „Byla jsem dál objektem domácího násilí a byla jsem donucena k sexuálnímu vztahu. Bála jsem se odejít, abych nebyla zabita ze cti.“

Svatby se přitom měl údajně účastnit sociální pracovník, který měl děvče na starosti. Ten údajně dospěl k závěru, že svatba dívky v tak mladém věku sníží rizika, která by se objevila, kdyby byla dívka zase nezvěstná. Úředně byla dívka svěřena rodině svého manžela do pěstounské péče, rodina začala dostávat příspěvky na pěstounskou péče, uvedl list The Daily Mail.

Anna uvedla, že úřady „ignorovaly zneužívání a dovolily, aby jí tato rodina zničila dětství.

Zpráva postup sociálky zhodnotila slovy: „Je obtížné porozumět, jak bylo možné učinit toto rozhodnutí, jehož výsledkem bylo, že byla Anna zcela závislá na člověku, který ji zneužíval, a jeho rodině.“ Dodala, že místo toho, aby ji sociální úřad ochránil před utrpením, umístil ji do rodiny manžela, což ji ”vystavilo většímu riziku a učinilo ji zcela závislou“. Podle zprávy byla v rodině obětí domácího otroctví a byla sexuálně zneužívána dospělými muži.

Oběť gangu si stěžuje na nečinnost policie

Další obětí byla podle zprávy Fiona Goddardová, která byla zneužívána gangy mužů od roku 2008. „Nahlásila jsem několikrát fyzické násilí, sexuální zneužívání nebo znásilnění a nikdy po tom nešli. Měli to šanci utnout v v zárodku a uchránit mě před roky zneužívání, ale nikdy to neudělali.“ Goddardová byla jednou z obětí devíti mužů pákistánského původu, odsouzených před dvěma lety.

Úřad sociální péče v Bradfordu i bradfordská policie se už omluvily za pochybení, ale obě oběti nejsou spokojené ani s posledním vyšetřováním a požadují zcela nezávislé vyšetřování. „Zpráva mluví o pěti lidech, ale co ty stovky dalších, kteří si zaslouží stejnou omluvu a vidět přiznané selhání černé na bílém.“

Bývalý žalobce v jiném případu zneužívání dívek v Rochdale uvedl, že zpráva je „hluboce skličující, ale nikoli překvapující. Podle něj by rozsah zneužívání odhalilo až úplné vyšetřování. Za důležitější však považuje nápravu stavu.

Zdroj