Sociální politika je věcí prvořadého veřejného zájmu. Její financování musí být zajišťováno a garantováno státem v plném rozsahu...

5 měsíce starý 96
Sociální politika je věcí prvořadého veřejného zájmu. Její financování musí být zajišťováno a garantováno státem v plném rozsahu. Odmítáme privatizaci jakýchkoli jejích součástí. Požadujeme zakotvit do Ústavy ČR definici institutu manželství a rodičovství jako vztahu muže a ženy a institutu rodiny jako společenství, které tvoří rodiče (muž a žena) a děti, a které si zaslouží speciální ochranu a podporu ze strany státu.

Odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy. Odmítneme jakékoli zásahy orgánů Evropské unie do podoby české sociální politiky, zejména do podoby nastavení mateřské péče a rodičovské dovolené v České republice.

Zavedeme ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu – od založení rodiny až po důstojné stáří. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhneme přejmenovat na Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny.

Zdroj