Souhlasíte, aby nové jaderné bloky Dukovan stavělo Rusko nebo Čína? My rozhodně ne. Výstavba nových bloků je investice za nejm...

2 měsíce starý 11
Souhlasíte, aby nové jaderné bloky Dukovan stavělo Rusko nebo Čína?

My rozhodně ne. Výstavba nových bloků je investice za nejméně 160 miliard korun, přičemž partnerství s dodavatelem jaderných technologií bude trvat minimálně dalších 70 let. Proto od začátku upozorňujeme na to, že celý projekt musí být především transparentní a zároveň se nesmí stát bezpečnostním rizikem pro Českou republiku.

Včera jsme proto společně s dalšími stranami vyzvali premiéra k dalšímu jednání o budoucnosti Dukovan. Ačkoliv je na pořadu schůze navrhnuta vládní novela zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice, základní parametry tendru na dodavatele jaderného bloku Dukovany II stále nejsou nastaveny. Takový postup může zadělat na velké problémy a případné finanční náklady se mohou negativně promítnout do státní rozpočtu i peněženek občanů. Tak zásadní projekt prostě nemůže být projednán v tichosti bez dostatečné kontroly.

„Osobně si myslím, že je to pro naši zemi nejen nevýhodné, ale dokonce nebezpečné. A to hned z několika důvodů:

➡ Rusko i Čína u nás často vyvíjí aktivity v neprospěch našich zájmů. Ať už se jedná o působení jejich agentů na českém území nebo šíření dezinformačních kampaní. Nedává smysl poskytovat výhody těm, kteří s námi nehrají čistou hru.

➡ Nevidím důvod, proč by Rusko a Čína měly získat takto velkou veřejnou zakázku, když to samé nedovolují našim českým firmám na svém území.

➡ Rusku nebo Číně bychom tím umožnili obrovský vliv nad naší energetikou. Pokusy Ruské federace ovlivnit rozhodování České republiky v oblasti energetiky jsou dlouhodobé a objevují se ve výročních zprávách BIS více než deset let. Čínská lidová republika je v této souvislosti uváděna ve výroční zprávě BIS od roku 2017.

➡ Postoje Ruska a Číny bývají běžně v rozporu s hodnotami, od kterých se odvíjí naše zahraniční politika nebo zahraniční politika našich spojenců. Pokud bychom ale některé z těchto zemí umožnili účastnit se dostavby Dukovan, ještě více bychom tak posílili její pozici na politické mapě světa,“ shrnuje situaci Jan Lipavský - poslanec

„Ministr průmyslu Karel Havlíček na konci ledna veřejně prohlásil, že k tendru nebude přizvána společnost z Číny, ale účast ruské společnosti nevyloučil. Vyřešení této otázky stejně jako model financování jsme s vládou řešili již na konci minulého roku. Na prosincovém zasedání výboru jsem navrhoval usnesení, aby do tendru byly přizváni jen tři dodavatelé. Vláda však dosud nezaujala jasné stanovisko. A to ani na schůzce premiéra s předsedy politických stran 27. ledna,“ doplňuje průběh jednání Petr Třešňák - poslanec.

Zdroj