Startují dotace na zateplení i výměnu oken

1 měsíc starý 34

Jakých objektů se to týká

Dotace jsou určeny pouze pro rodinné domy nebo celoročně obývané chaty a chalupy. Na okna či dveře třeba v panelovém domě či činžáku stát nepřispěje. Ani na rekreační domy, kam někdo jezdí pouze o víkendu a o prázdninách.

Kdo může o dotace žádat

Pouze vlastníci či spoluvlastníci výše zmíněných objektů, kteří jsou v nich trvale nahlášeni už před 12. zářím letošního roku. Další podmínkou je, že se musí jednat o starobní důchodce nebo lidi, kteří pobírají invalidní důchod třetího stupně. Ostatní lidé si o příspěvek mohou požádat pouze tehdy, pokud mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti alespoň nějaký čas pobírali příspěvek na bydlení. K doložení důchodu stačí aktuální výměr, k doložení příspěvku rozhodnutí o jeho přiznání. Při elektronickém podání je lze nafotit nebo naskenovat. Na dotaci je nárok i tehdy, když si senioři k penzi přivydělávají.

Na co jsou peníze určeny

Na zateplení fasády, stropu, podlahy a střechy, ale i na výměnu oken či vchodových dveří. Podstatné je, že se může jednat i o dotyčné úpravy provedené po 12. září letošního roku, tedy před dnem, kdy bude možné o peníze požádat. Dotaci bude možné poskytnout na projekty, které už žadatel realizoval, zrovna realizuje nebo se na ně teprve chystá. Na dotyčné úpravy pak bude mít po poskytnutí dotace celý rok.

Kolik lze získat na dotacích z programu NZÚ Light
Zateplení fasády až 150 000 Kč (6000 Kč/bm)
Výměna oken až 150 000 Kč (až 12 000 Kč na jeden kus výplně)
Zateplení podlahy až 60 000 Kč
Zateplení střechy až 120 000 Kč
Zateplení stropu až 50 000 Kč
Výměna vchodových dveří až 150 000 Kč (až 18 000 Kč na dveře)
Zdroj: Státní fond životního prostředí ČR

Kdy a kde je možné podat žádost

Podávat žádosti bude možné od 9. ledna příštího roku. A to prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR dostupného na webové adrese zadosti.sfzp.cz.

Co bude k podání žádosti třeba

Především počítač s připojením k internetu. Pokud jej člověk nemá, může požádat sousedy či známé.

Pokud nebudou k dispozici, lze se obrátit na Místní akční skupiny, kde zasedají například zástupci obcí a neziskových organizací. Jejich seznam je dostupný na webu databaze.nsmascr.cz, případně na ně člověka mohou nasměrovat na obecním úřadě.

Vedle toho bude potřeba elektronická identita pro přihlášení do žádosti.

Co je to elektronická identita a kde ji získat

Je to například bankovní identita, tedy přístupové údaje k elektronickému bankovnictví. Banka nevidí, oč žádáte, jen potvrdí totožnost. Stát samozřejmě nevidí, kolik máte na účtu.

Dále to může být třeba mobilní klíč eGovernmentu či datová schránka, které si lze zřídit na Czech Pointech České pošty.

Pomoci se zprovozněním mohou opět příbuzní nebo zástupci Místních akčních skupin.

Jaké další dokumenty jsou nutné

Dále budou potřeba fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Vyfotit to lze i mobilem.

Pokud člověk nedisponujete zařízením s fotoaparátem nebo to s ním neumí, může požádat příbuzné či sousedy.

Dále to je Odborný posudek navrhovaných opatření, který si lze stáhnout na webu novazelenausporam.cz.

Zdarma jej vypracují zástupci Místních akčních skupin či poraden EKIS a M-EKIS. Jejich seznam je zde.

Potřeba budou i doklady o pobírání příspěvku nebo důchodu a doklad o vlastnictví bankovního účtu, kam peníze budou zaslány. Třeba výpis nebo kopii smlouvy s bankou.

Kolik dostane žadatel peněz

Záleží na rozsahu a typu úprav, maximum je 150 000 korun. Tuto částku lze čerpat na zateplení fasády.

Na zateplení střechy je maximum 120 000 Kč, stropu 50 000 korun, podlahy 60 000 korun, na výměnu oken a dveří až 150 000 korun.

Čím doložím stavební úpravy

Na úpravy je po poskytnutí dotace čas až jeden rok. Práce si mohou žadatelé udělat sami, mají ale také možnost využít řemeslníky.

Po dokončení prací je opět třeba zaslat fotografie a Zprávu o provedených opatřeních, kterou je možné stáhnout si na webu novazelenausporam.cz. Zdarma ji potvrdí zástupce Místní akční skupiny.

Kde jsou další informace

Lze je získat zde, případně zde, kde je i formulář pro dotazy či telefonní číslo 725 308 490.

Takřka desetina českých domácností má v bytě zimu. A nejsou samy. Přitopit by si chtělo 34 milionů Evropanů

Tipy a trendy

Zdroj