Stavební řízení musí být v budoucnu jednodušší, levnější, rychlejší a především digitální. Zároveň je podle nás důležité mít vět...

3 měsíce starý 9
Stavební řízení musí být v budoucnu jednodušší, levnější, rychlejší a především digitální. Zároveň je podle nás důležité mít větší dohled nad veřejnými zakázkami a zároveň musí být snazší odstraňování černých staveb. Spolu se Starostové a nezávislí • STAN a dalšími opozičními stranami jsme proto představili pozměňovací návrhy k vládní verzi nového stavebního zákona.

V rámci nich prosazujeme například také upřesnění podmínek vedení elektronického deníku, aby se nedal zpětně přepisovat a aby se stal povinným u nadlimitních veřejných zakázek. Starostové zase předkládají pozměňovací návrhy, které mimo jiné zjednoduší odstraňování černých staveb a údržbu chátrajících budov.

Zároveň však odmítáme záměr kabinetu na zřízení centrálního stavebního úřadu. Budeme usilovat o posílení pravomocí samospráv a silnější ochranu veřejného zájmu.

„Současné stavební řízení trvá tak dlouho, protože neobíhají data, ale lidé. Vládní návrh jde sice ke správnému cíli, ovšem špatnou cestou - sestěhuje všechny úředníky pod jednu střechu obřího stavebního úřadu, aby stavebník mohl vše vyřídit na jednom místě. Jenže za vysokou cenu: Bude potřeba najmout tisíce nových úředníků, kteří budou navíc podléhat jednomu nadřízenému, takže na ně bude mnohem snadnější zatlačit, pokud někdo vlivný bude potřebovat povolit kontroverzní stavbu. My navrhujeme moderní digitální řešení - úředníci zůstanou sedět tam, kde jsou. Stavebník nahraje projektovou dokumentaci do Portálu stavebníka a všechny dotčené orgány se do ní přihlásí dálkově,” popsal předseda Pirátů Ivan Bartos s tím, že pokud se procesy správně digitalizují, je úplně jedno, kde úředníci sedí. Tím se ušetří miliardy, které by jinak šly na vznik superúřadu.

Pirátský poslanec Ondřej Polanský dále předkládá pozměňovací návrh, aby byl u nadlimitních veřejných zakázek elektronický stavební deník povinný. „V případech, kdy jsou ve hře značné veřejné peníze, si myslíme, že by měl být elektronický stavební deník povinně. Ostatně tato povinnost již dnes existuje, byla schválena loni z iniciativy Pirátů, nový stavební zákon ji ovšem z těžko pochopitelných důvodů nepřevzal. Taková změna nikoho nezatíží, většina dodavatelů elektronického řešení stavebního deníku tyto vlastnosti již má a většina velkých investorů elektronické stavební deníky již běžně používá,” uzavřel šéf Pirátů.

Zdroj