Strach z útoku může hrát roli při posouzení beztrestnosti obránce. Senát řeší úpravu nutné obrany

1 měsíc starý 13
Nutná obrana je institut, který opravňuje osobu bránit se útočníkovi a ochránit tak společenské hodnoty jednáním, které by jinak bylo považováno za trestné. Zákon tuto obranu limituje požadavkem, aby nebyla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku....
Zdroj