Středočeská dálnice D3 je stále v ohrožení. Na obzoru jsou další průtahy stavby

5 měsíce starý 124

ŘSD žádá pro středočeský úsek dálnice D3 o prodloužení platnosti stanoviska EIA, tedy posouzení vlivu stavby na obyvatele a jejich životní prostředí. To přitom již jednou prodlouženo bylo. Spolek Alternativa D3 proto namítá, že je v současnosti již vysoce neaktuální.

Stanovisko EIA bylo pro středočeskou D3 vydáno v roce 2012. Dokumentace EIA vznikla na základě podkladů z let 1970 až 2010. Platnost stanoviska skončila v roce 2017, následně ji ministerstvo životního prostředí prodloužilo o dalších pět let.

„Platnost stanoviska EIA měla skončit 1. února 2022. Ředitelství silnic a dálnic proto 9. listopadu 2021 požádalo ministerstvo životního prostředí o jeho prodloužení. Stanovisko EIA tak dál platí, a to díky tomu, že ŘSD podalo žádost o prodloužení před vypršením jeho platnosti,“ sdělil pro CNN Prima NEWS zastupující tiskový mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

To se však nelíbí spolku Alternativa D3. „Další prodloužení by bylo v rozporu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí hned ze tří důvodů: původní dokumentace, na niž se EIA odvolávala, obsahuje dnes již neaktuální data o předmětném území a záměru; aktuálně existují podstatné změny v metodice a poznání stavu životního prostředí; objevily se nové problémy, jež původní EIA pochopitelně nereflektuje,“ řekl Roman Andres z iniciativy Alternativa středočeské D3.

Ministerstvo dopravy však ubezpečuje, že vypršení stanoviska EIA není tak zásadní problém, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Obecně je možno platnost prodloužit bez nutnosti proces opakovat. Musí se prokázat, že nedošlo od jeho vydání k změně, která by mohla mít významný vliv na životní prostředí,“ sdělil již dříve pro CNN Prima NEWS mluvčí resortu František Jemelka.

Alternativní trasa?

Podle iniciativy je další prodlužování stanoviska EIA jedním z mnoha důvodů, proč od plánované trasy dálnice upustit. Sama prosazuje zkapacitnění současné silnice první třídy vedoucí přes Benešov. „Alternativní nedálniční řešení je technicky mnohem jednodušší, mnohonásobně levnější a má potenciál dříve pomoci regionu na rozdíl od problematické dálnice,“ sdělila za ni Karla Makovcová Chlumská.

Plánovanou trasu ale ministerstvo nemá v úmyslu měnit. „Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR jednoznačně preferuje a dále bude preferovat přípravu stavby dálnice D3 ve Středočeském kraji v západním koridoru podle platných zásad územního rozvoje Středočeského kraje a v souladu s vydaným souhlasným stanoviskem EIA,“ potvrdil Jemelka. Tato trasa byla podle resortu opakované vyhodnocena jako ekonomicky smysluplná a pro obyvatele nejvhodnější.

Podle informací z webu Ředitelství silnic a dálnic by stavba středočeských úseků D3 mohla začít v roce 2026. Dálnice má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Zatímco v jižních Čechách se staví, ve středních Čechách pokračuje schvalovací proces. Středočeská část má měřit 60 kilometrů. Koridor dálnice má být tvořen pěti úseky: Praha–⁠Jílové, Jílové–⁠Hostěradice, Hostěradice–⁠Václavice, Václavice–⁠Voračice a Voračice –⁠ Nová Hospoda.

Zdroj