Studenti v Brně chtěli genderově neutrální záchody. Děkan vymyslel originální řešení

4 měsíce starý 44

Studentům na pedagogické fakultě se prý často stává, že nemohou nalézt toalety určené jejich pohlaví, což může vyústit v nepříjemné situace a mít negativní dopad na jejich zdraví. „V nejhorší situaci se ocitají studenti, kteří se identifikují jako nebinární,“ napsali v petici. A přidali i příklad způsobující potíže: pánské toalety před jednou z kateder, na které studují převážně ženy.

Děkan Jiří Němec jim odpověděl, že problém je na Masarykové univerzitě již dlouho vyřešen. „Genderově nonbinární toalety jsou všechny bezbariérové toalety, které máme ve všech budovách a kterých je celkem 19. Pokud byste chtěli progresivně ovlivnit vývoj v naší společnosti a zajistit, aby již i nově budované toalety odpovídaly moderním inkluzivním trendům, prosím, napřete své úsilí ke změně stávající legislativy, rád vás v tomto konání podpořím,“ uvedl.

Podle děkana totiž jinému řešení brání existující nařízení. Sám se tímto problémem zabýval už před rokem. „Na základě technických a právních konzultací jsme zjistili, že není možné svévolně přijít ke dveřím a přelepit patřičný piktogram, protože ctíme právní systém ČR, zejména nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vyhlášku č. 410/2005 Sb., ČSN 734108 atd., podle kterých se WC navrhují vždy odděleně pro muže a ženy na pracovištích nad pět zaměstnanců,“ zdůraznil Němec.

„Plně s vámi souzním, pokud se vám zdá, že legislativa nekoresponduje se společenským vývojem a inkluzivními trendy, které akceptujeme a v mnoha oblastech úspěšně rozvíjíme,“ sdělil dále děkan. „Prosím respektujme se navzájem, ctěme své vzájemné potřeby a mysleme na to, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Žijme tedy svobodně, ale s odpovědností za své jednání a se vzájemným respektem jedněch k druhým,“ uzavřel.

Zdroj