Studie: COVID dokáže podkopat výživu mozkových buněk

5 měsíce starý 28

19. 8. 2022

čas čtení 2 minuty

Tým výzkumníků spojený s několika institucemi v Brazílii našel důkazy, že virus SARS-CoV-2 infikuje buňky astrocytů v lidském mozku. V článku publikovaném v Proceedings of the National Academy of Sciences skupina popisuje studii mozků lidí, kteří zemřeli na COVID-19, a toho, co bylo nalezeno.

Od prvních dnů pandemie si velké množství infikovaných lidí stěžovalo na neurologické problémy, jako je mozková mlha, bolesti hlavy a problémy s pozorností. Vědci proto tento problém zkoumali, aby se dozvěděli více o tom, jak může virus SARS-CoV-2 infikovat mozek.

Práce týmu na tomto novém úsilí začala studií 81 lidí, kteří byli infikováni, ale nezemřeli, nebo dokonce nebyli hospitalizováni. Při srovnání skupiny s kontrolní skupinou, která nebyla infikována, vědci zjistili, že vykazují více příznaků deprese a úzkosti. Vědci poznamenali, že takové příznaky jsou typické pro problémy v orbitofrontální kůře.

Vědci dále pitvali mozky 26 lidí, kteří zemřeli na COVID-19, se zaměřením konkrétně na orbitofrontální kůru. Při tom našli virus přítomný v astrocytech u pěti z nich, i když uvádějí, že je možné, že virus chyběl v mozcích některých dalších mrtvých pacientů.

Astrocyty existují v mozku, ale nejsou to nervové buňky; jsou to gliové buňky ve tvaru hvězdy, které poskytují podporu neuronům – vyrábějí a dopravují k nim potravu. Při bližším pohledu na viry, které infikovaly astrocyty, vědci zjistili, že produkovaly protein, který změnil chování astrocytů – produkovaly méně laktátu, což je potrava pro neurony.

Vědci poté zkoumali, jak byl virus schopen infikovat astrocyty. Zjistili, že korunkové proteiny na viru SARS-CoV-2 se zaměřují na jiné receptory než na ty, které jsou zacíleny v plicích, což jim umožňuje vázat se s astrocyty. Konečným výsledkem byla smrt neuronů kvůli neschopnosti infikovaných astrocytů je živit.

Zdroj v angličtině: ZDE

59

Zdroj