Studie: Proč někteří lidé trpí COVIDem-19 více než jiní

1 měsíc starý 18

17. 8. 2022

čas čtení 2 minuty

V současné době se COVIDem-19 infikuje velké množství lidí. Naštěstí většina z nich pociťuje jen mírné příznaky, z velké části díky vysoké proočkovanosti. U některých jedinců však má onemocnění mnohem závažnější trajektorii a naše chápání základních příčin je stále nedostatečné. Lidský genom může být klíčem k tomu, proč je COVID-19 pro některé lidi závažnější než pro jiné. Tým vědců z Berlínského institutu zdraví v Charité (BIH) spolu s kolegy z Británie a Kanady našel geny a proteiny, které přispívají k vyššímu riziku závažného onemocnění COVIDem-19. Jejich zjištění byla nyní zveřejněna v časopise Nature Communications.

Lékaři a vědci po celém světě stále netuší, proč někteří lidé vážně onemocní virem SARS-CoV-2, zatímco jiní mají jen mírné příznaky. Tým vědců identifikoval geny, které – kromě známých rizikových faktorů, jako je věk a pohlaví – předurčují lidi k tomu, aby zažili závažnější infekci.

Vědci získali přístup ke genetickým údajům, které výzkumníci shromáždili od pacientů s COVIDem-19 po celém světě, včetně závažnosti onemocnění.

Skupina Computational Medicine Group v BIH již dříve vyvinula "proteogenomický" přístup k propojení oblastí DNA kódujících protein s nemocemi prostřednictvím proteinového produktu. Tuto metodu aplikovali na COVID-19 a v nové studii narazili na osm obzvláště zajímavých proteinů.

Jedním z nich byl protein zodpovědný za krevní skupinu jednotlivce. U pacientů s COVIDem-19 nesoucích variantu genu, který kóduje ELF5, bylo mnohem pravděpodobnější, že budou hospitalizováni a ventilováni, v některých případech dokonce zemřeli.

Další výzkum zjistil, že ELF5 je přítomen ve všech povrchových buňkách kůže a sliznic, ale je produkován ve zvláště velkých množstvích v plicích. Protože to je místo, kde virus způsobuje většinu poškození, zdálo se to velmi pravděpodobné. Bohužel je velmi nepravděpodobné, že by vědci přišli na způsob, jak takovou reakci důležitého genu bezpečně "vypnout", jako je tomu někdy u jiných genů.

Dále se středem pozornosti stal protein G-CSF, který slouží jako růstový faktor pro krevní buňky. Pacienti s COVIDem-19, kteří geneticky produkují více G-CSF, mívají mírnější průběh onemocnění. Syntetický G-CSF je k dispozici jako lék již dlouhou dobu, takže jeho použití k léčbě pacientů s COVIDem-19 by mohlo být myslitelné.

Zdroj v angličtině: ZDE

62

Zdroj