Svatá Ludmila chce prodloužit Vintířovu stezku a připomene úmrtí sv. Vojtěcha

3 měsíce starý 21

Dále plánuje prodloužení Vintířovy stezky do Břevnovského kláštera a pokračuje v projektu Putování za kořeny, který nabízí tipy na poutní místa spojená s duchovními dějinami. V Česku jsou stovky poutních míst, které ročně navštíví desítky tisíc lidí. Novináře o tom dnes informovala ředitelka spolku Svatá Ludmila Miroslava Janičatová.

Zástupci spolku zmapovali na 60 poutních míst svatého Vojtěcha po celém Česku. Ve spolupráci s regiony a partnery připraví významné akce, konference a výstavy, které veřejnosti přiblíží život a odkaz světce, který stál u založení stavby břevnovského kláštera.

„Oslavy svatého Vojtěcha budou určitě více celoevropským tématem, protože je tento světec i ve světě velmi uznávaný. Máme proto ambice oslovit nejen zástupce visegrádské čtyřky a zapojit je do příprav výročí. Především pak místa, která jsou se svatým Vojtěchem spojená jako například polské Hnězdno,“ řekl Martin Hrdlička, předseda spolku Svatá Ludmila.

Hlavním centrem dění bude Středočeský kraj, se kterým spolek podepsal memorandum o spolupráci a kde se nachází nejvíc míst spojených se svatým Vojtěchem a základy české státnosti. Jde například o Svatou Horu u Příbrami, Starou Boleslav nebo Sázavský klášter.

Prodloužení by se měla dočkat Vintířova stezka, která vedla po jedné z nejstarších obchodních stezek z Bavorska do Prahy, tedy místy, kde poustevník svatý Vintíř (Günther) v 11. století působil. Končit bude v místě uložení ostatků tohoto světce v Břevnovském klášteře v Praze. Poutníci pěšky současnou stezku projdou v jednotlivých etapách během devíti dnů. V roce 2021 na ní vznikla různá zastavení spjatá s mnichem Vintířem, umělecky ztvárněné kamenné sestavy s poutnickou holí nebo lavičky, které slouží nejen k odpočinku, ale zároveň nabízejí informace o světci a jeho stezce.

„Poslední část bude plánovaná stezka z Blatné do Břevnovského kláštera, která by mohla vést přes poutní místo Svatá Hora v Příbrami nebo i staroslavný Tetín. V tuto chvíli je projekt ve fázi přípravy studie. Rádi bychom také na přípravě prodloužení stezky spolupracovali s regionem Bavorsko, kde poutní stezka začíná v městě Niederalteich, v domovském Güntherově klášteře,“ podotkla Janičatová.

V projektu Putování za kořeny spolek Svatá Ludmila vypracoval mapu seznamující s vybranými poutními místy v celé České republice. Poutní turismus je v Česku na vzestupu a vznikají i nové trasy. „Prvotní motivace dnešních poutníků ani tvůrců poutních cest není vždy nutně nábožensky laděná, ale motiv putování za poznáním v sobě vždycky má,“ podotkl Jiří Bouček, starosta obce Svatý Jan pod Skalou a člen představenstva spolku Svatá Ludmila.

Spolek Svatá Ludmila pořádá v ČR od svého vzniku v roce 2016 řadu kulturních a vzdělávacích aktivit a své působení rozšiřuje i do zahraničí. Během poutní sezony, která právě začala, mohou zájemci navštívit řadu míst, kde se budou konat také doprovodné akce a koncerty. Více informací se nachází na stránkách spolku.

Zdroj