Systém přijímání žáků je špatně nastaven, už příští rok se může změnit, upozorňuje šéfka asociace

4 měsíce starý 15

Někteří žáci devátých tříd stále neví, zda budou od září studovat střední školu. Systém přijímání žáků je špatně nastavený, upozorňuje Renata Schejbalová, ředitelka pražského Gymnázia Nad Štolou a šéfka Asociace ředitelů gymnázií. „Není nastavený na to, aby byl pružný a aby se vše vyřešilo rychle,“ hodnotí pro Radiožurnál. Kolik dětí se na střední školy nedostalo, bude podle ní jasné až v září. Změna by ale mohla nastat už příští rok, přibližuje.

Rozhovor Praha 10:34 25. května 2023

Mnoho žáků devátých tříd stále nebylo přijato na žádnou střední školu (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Je letošní situace výrazně horší oproti předchozím rokům? Hrozí, že se na gymnázia opravdu nedostanou studenti, kteří by je studovat mohli?
Myslím, že situace je stejná jako v loňském roce. Je to závažná situace, je velký počet žáků, ale vidím to víceméně tak jako loni.

Počty dětí, které se nikam nedostaly, budou jasné až prvního září, odhaduje předsedkyně

Máte informace o tom, kolik je ještě celkově volných míst?
Tyto informace nemám. Je to těžké zjistit kvůli systému, který je v současné době nastaven. Žáci, kteří jsou v prvním kole přijati, jsou obvykle přijati na dvě místa. A vybírají si, na kterou školu nastoupí. Tím ale blokují místo těm, kteří jsou pod čarou.

Když to uvedu na příkladu naší školy, mluvím o čtyřletém gymnáziu, plánovali jsme brát 60 žáků. V prvním kole nám z přijatých odevzdalo zápisový lístek 40 žáků a těch 20 míst jsme doplňovali. Doplňovali jsme z těch, kteří podali odvolání. Ne všichni uchazeči nebo jejich zákonní zástupci to odvolání podali, takže jsme je postupně oslovovali. A doplnili jsme tedy do těch 60 žáků.

Zároveň se ale stávalo, že někteří z těch žáků již měli zápisový lístek jinde, takže si ho přenesli k nám. Tam se pak uvolnilo místo a oni zase začínají doplňovat volná místa, která jim vznikla po žácích, kteří přišli k nám.

Musíme změnit strukturu středních škol, vypisují se obory jako prodavačka, přibližuje sociolog Prokop

Číst článek

A k tomu navíc ještě nastává situace, že žáci, kteří se nedostali a byli pod čarou, tak zároveň podali ve druhém kole přihlášky na několik dalších škol. Ale pokud jsou přijati na odvolání k nám, tak pravděpodobně tamty přihlášky nestáhnou, a budou zase blokovat místo dalším, kteří mají méně bodů a mohli by být přijati.

Systém je špatně nastavený. Není nastavený na to, aby byl pružný a aby se vše vyřešilo rychle.

Připomenu, že máme šest týdnů po prvním kole přijímacích zkoušek. Co znamená, aby byl systém nastaven pružněji? Jak by to celé mělo fungovat, abyste měli všichni přehled o tom, kde jsou jaká volná místa mnohem dřív, než to zřejmě letos bude?
Navrhovali jsme to už dávno, je to systém prioritizace. Žáci podají přihlášku, na které uvedou školy v pořadí podle své priority. Dostanou-li se na první, jsou přijati a již se nemusí rozmýšlet mezi první a druhou. Nedostanou-li se na první, tak se pokouší o druhé místo, o třetí a tak dále.

Neúspěšné přijímací zkoušky na střední školu? Můžete si podat odvolání nebo zkusit druhé kolo

Číst článek

Míst na středních školách je dostatek, takže žáci, kteří by se někam hlásili, tak by se zcela jistě někam dostali. Zbylo by pár, kteří by se nikam nedostali, a ti by poté mohli postoupit do druhého kola.

Nyní už se na ministerstvu jedná o tom, že by byl tento systém zaveden, alespoň pokusně v příštím roce. A já doufám, že se to podaří.

Jedná se také o tom, že by se mohl navýšit počet studentů v prvních ročnících středních škol na 34.
Jsou to jednotky žáků, ale i ty jednotky žáků pomůžou. Já jsem letos v prvních ročnících navýšila počet žáků na 32. Takže jsme přijali celkem 64 žáků. Víc nemůžeme z organizačních důvodů, protože na některé předměty, třeba informatiku, se žáci půlí a máme pouze malé učebny s 16 počítači. Takže 34, což povoluje školský zákon, přijímat nebudeme. Ale navýšili jsme alespoň o ty dva žáky ve třídě.

Kdy bude jasno v tom, kolik dětí se na střední školy nedostalo?
Já se domnívám, že až na konci prázdnin, to znamená 1. září. Do té doby se ještě asi bude ten systém takzvaně setřásat.

Petr Král, ako

Zdroj