SZPI zjistila vysoký obsah hliníku a olova v doplňku Křemelina

4 měsíce starý 19

Přírodní minerální doplněk obsahoval vysoký obsah hliníku a olova, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Všechny nevyhovující šarže pochází z USA a nabízela je společnost DiatomPlus.

„Laboratorní analýza potvrdila v několika šaržích výrobku přítomnost hliníku v koncentraci, která v rámci daného dávkování několikanásobně překračuje tolerovatelný týdenní příjem stanovený Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Dále laboratorní rozbor potvrdil i překročení maximálního povoleného množství pro přítomnost olova. Na základě hodnocení rizika byl doplněk stravy označen za škodlivý pro zdraví,“ sdělil Kopřiva.

Inspektoři nevyhovující vzorky získali na webových stránkách www.diatomplus.cz, jejichž provozovatelem je společnost DiatomPlus s.r.o. z Prahy. Provozovateli nařídili, aby neprodleně stáhnul předmětné šarže doplňků stravy z tržní sítě a informoval veškeré své odběratele. Potravinářská inspekce zároveň zahájí s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení sankce.

Zdroj