Téměř polovina všech Američanů plánuje využít AI k napsání valentýnských dopisů

před 2 měsíce 72

V éře digitálních technologií se umělá inteligence (AI) stává neoddělitelnou součástí našeho každodenního života, a to i v tak osobních aspektech, jako je vyjadřování lásky a citů. A vzhledem k tomu, že je v době, kdy tento článek píšu Valentýn, rozhodl jsem se pro článek s tematickým obsahem.

Nedávný průzkum prováděný společností McAfee totiž odhalil fascinující trend: téměř polovina mužské populace v USA (45 %) plánuje využít AI k formulaci valentýnských vzkazů, což představuje značný nárůst oproti 30 % v loňském roce. Tento trend není omezen pouze na muže; obecně se zdá, že větší počet Američanů (39 %) se obracejí k AI pro tento romantický účel než v předchozím roce (26 %).

Přes rostoucí entuziasmus pro využití AI, je důležité poznamenat, že veřejnost si je vědoma potenciálních rizik spojených s AI, zejména v kontextu dezinformací. Až 75 % Američanů vyjadřuje obavy z dezinformací šířených prostřednictvím umělé inteligence.

Obsah obrázku balón, umění, srdce

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 1 – DALL-E 3: Valentýn

Vysoký nárůst falešných profilů na seznamovacích platformách

Průzkum rovněž zdůrazňuje významnou roli AI v online seznamování, kde 58 % Američanů narazilo na falešné profily. Téměř třetina respondentů přiznala, že komunikovala s osobou, která se nakonec ukázala být podvodníkem. Tyto zkušenosti poukazují na komplexní výzvy, s nimiž se uživatelé seznamovacích služeb mohou setkat, včetně obtížnosti rozlišení autentických a falšovaných profilů.

Studie „Moderní láska“ od McAfee, zahrnující tisíce lidí z celého světa, odhalila, že 23 % Američanů využívá AI k vytváření obsahu pro online seznamování. Přestože AI může zlepšit online prezentaci a zvýšit šance na úspěch, 64 % respondentů vyjádřilo nedůvěru k potenciálním partnerům, kteří využívají AI-generovaný obsah ve svých profilech.

Umělá láska na míru

Navzdory těmto výhradám však 69 % lidí uvedlo, že obsah generovaný AI jim přinesl lepší reakce a více zájmu než jejich původní obsah. Zatímco 39 % Američanů uvažuje o využití AI pro valentýnské vzkazy, paradoxně 57 % by bylo zraněno nebo uraženo, kdyby zjistili, že jejich valentýnská zpráva byla vytvořena AI. 

Obsah obrázku balón, Potřeby na párty, srdce, Den svatého Valentýna

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 2 – DALL-E 3: Srdce rozpouštějící se v čokoládě

Technický ředitel společnosti McAfee, Steve Grobman, upozorňuje na dvojsečnou povahu AI, která může sloužit jak k pozitivním účelům, tak k rozšiřování kybernetické kriminality. Varuje před podvodníky, kteří využívají AI k oklamání lidí hledajících lásku online, a zdůrazňuje důležitost vyváženého přístupu mezi romantickými aspiracemi a zdravým skepticismem.

Podvodné praktiky a kyberkriminalita 

Online seznamování se stalo běžnou praxí pro 58 % Američanů, kteří hledají lásku prostřednictvím internetových platforem, jako jsou seznamovací weby, aplikace a sociální média. Avšak s rostoucím vlivem pokročilých a intuitivních nástrojů umělé inteligence se prostředí online seznamování stává složitějším. Tyto nástroje AI umožňují podvodníkům ve světě romantiky vytvářet přesvědčivější komunikaci a realistické profily, čímž zvyšují riziko oklamání uživatelů hledajících partnera na internetu. Alarmující je, že téměř polovina (46 %) Američanů vyjádřila nejistotu nebo nedůvěru ve svou schopnost rozpoznat zprávy láskyplné povahy generované umělou inteligencí.

Osoby aktivně hledající lásku online jsou zvláště náchylné k podvodům, přičemž kyberzločinci využívají jejich zranitelnosti k realizaci komplexních a promyšlených podvodných schémat. Podle průzkumu 57 % Američanů uvedlo, že byli vyzváni k finančním transakcím krátce po navázání kontaktu s potenciálním romantickým zájmem, přičemž 30 % z nich bylo požádáno o odeslání sumy přesahující 1 000 dolarů.

Tyto poznatky zdůrazňují narůstající nebezpečí podvodů v oblasti romantiky v digitálním prostředí a zdůrazňují důležitost zvýšeného povědomí a opatrnosti při online seznamování. Je proto důležité zachovávat opatrnost a obezřetnost i na platformách láskyplného cítění. Jedním z důvodů je i fakt, že nejvíce zranitelní se stáváte tehdy, kdy přenecháte volant svým emocím a vyřadíte rozumovou brzdu.

Obsah obrázku květina, Purpurová, balón

Popis byl vytvořen automaticky

Obrázek 3 – DALL-E 3: Valentýn

Shrnutí

  • Téměř polovina mužů v USA plánuje využít AI k sepsání valentýnských vzkazů, což je výrazný nárůst oproti minulému roku.
  • Obavy z dezinformací šířených AI jsou vysoké, přesto Američané využívají AI nástroje pro vyjádření lásky na Valentýna.
  • Výzkum odhalil rostoucí používání AI v online seznamování a zvýšené riziko podvodů.
  • Přestože existují smíšené pocity ohledně přijímání obsahu generovaného AI, jeho účinnost v získávání zájmu a lepších reakcí je neoddiskutovatelná.

Zdroj:

Článek Téměř polovina všech Američanů plánuje využít AI k napsání valentýnských dopisů se nejdříve objevil na Ainovinky.cz.

Přečtěte celý článek