Tempo zadlužování České republiky je hrozivé. Je neblahým dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád. Kdybychom nyn...

6 měsíce starý 44
Tempo zadlužování České republiky je hrozivé. Je neblahým dědictvím předchozích populisticko-socialistických vlád. Kdybychom nyní nedokázali šlápnout na brzdu, situace by se už za několik málo let vymkla z ruky a odnesli by to naše děti a naši vnuci.

A to nikdo rozumný a nikdo zodpovědný nemůže dopustit. A tato vláda je a bude rozpočtově zodpovědnou vládou.

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/projev-premiera-fialy-pri-predstaveni-ozdravneho-programu-pro-verejne-finance-205393/

Zdroj