Testování, trasování a karanténa nesmí být pro lidi strašák. Veřejná správa se přesto místo pozitivní motivace soustředí na záka...

2 měsíce starý 10
Testování, trasování a karanténa nesmí být pro lidi strašák. Veřejná správa se přesto místo pozitivní motivace soustředí na zákazy a restrikce, které očividně přestávají fungovat. V našem plánu https://bit.ly/Za5dvanact proto navrhujeme konkrétní kroky, jak nastavit vhodné motivační podmínky pro občany, kteří se testovat nechají. Testování ale zároveň musí být místně i cenově dostupné a v případě pozitivního výsledku nesmí dojít k penalizaci jednotlivce výrazným poklesem mzdy. Proto navrhujeme:

➡ Finančně podpořit podniky formou daňového odpočtu, popř. i bonusu za provedený test (s kompenzacemi příjmů pro obce na sdílených daních). Cílem je zajistit pravidelné testování u těch zaměstnanců, kteří nemohou pracovat z domova, a zabránit tak ohrožení provozuschopnosti firem.

➡ Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejní seznam testů registrovaných v EU s českým překladem, aby se firmy mohly snadno informovat, který test je možno nakoupit a použít pro testování.

➡ Nastavit pobídky na podporu práce z domova. Veřejná správa musí jít při využívání práce z domova příkladem. Dále je třeba nastavit jasná pravidla pro daňovou uplatnitelnost nákladů na home office. Práce z domova je účinnou prevencí proti karanténám a šíření nemoci.

Zdroj