Threads rychle roste, nyní má 150 milionů uživatelů měsíčně

před 1 měsíc 32
https://images.unsplash.com/photo-1689439518196-f48a24b49fb5?q=80&w=2071&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Aplikace Threads společnosti Meta nyní hlásí více než 150 milionů uživatelů měsíčně, což představuje nárůst o 20 milionů nových uživatelů od února.

The post Threads rychle roste, nyní má 150 milionů uživatelů měsíčně first appeared on oTechnice.cz.

Přečtěte celý článek