Třetina ruských studentů touží po emigraci

4 měsíce starý 8

19. 5. 2023

čas čtení 2 minuty

Válka s Ukrajinou uvrhla Rusko do chaosu a škrtla možnost prosperujícího života v zemi, podle výsledků průzkumu mezi studenty zadaného prezidentskou administrativou a vládou Ruské federace. 

Respondenti byli dotázáni, zda podporují tzv. "zvláštní operaci", což znamená invazi na Ukrajinu; zda existuje hrozba útoku na Rusko; a jaké emoce prožívají při pomyšlení na svou zemi, zda chtějí odejít.

Z emocí mezi studenty převládá úzkost a strach - ty uvedlo 36 % to dotázaných, asi 20 % cítí rozhořčení a zklamání, 25 % si stále udržuje naději. Pouze 12-14 % respondentů je hrdých na Rusko.

Studenti byli také požádáni, aby si vybrali jedno nebo více slov, která jsou nejvhodnější pro popis současné situace v Rusku. Nejpopulárnější byla "krize" (44 %) - tato odpověď je na prvním místě na všech univerzitách - a "pokles" (32 %). "Obroda" a "stabilita" byly zvoleny pouze v 16 % a 8 % případů.

Třetina studentů vyjádřila touhu emigrovat. Na většině univerzit se toto číslo pohybuje od 14 % do 24 % a na Vysoké škole ekonomické má takové pocity 58 % studentů.

Respondenti byli také požádáni, aby si vybrali koncepty, které jsou pro ně nejdůležitější. Více než polovina jim připisovala "lásku, vztahy a rodinu", stejně jako "seberealizaci a všestranný rozvoj", 47 % materiální blahobyt. Nejméně ze všeho se studenti touží po "účasti na životě Ruska a podpoře státu" - 10 %. Také pouze 19 % získalo "respekt k zemi, její historii a tradičním hodnotám", které Vladimir Putin tolik brání.

Na otázku, o co by se mělo ruské vedení starat v první řadě, odpovědělo 69 % studentů: "Rozvoj ekonomiky, zajištění blahobytu občanů, zlepšení kvality života." A pouze 13 % věří, že prioritou úřadů by měla být "síla státu, vojenská moc a vliv na mezinárodní procesy".

Průzkum byl proveden na více než 500 univerzitách. 30 z nich se nachází v okupovaných regionech Ukrajiny - především univerzity, ústavy a akademie na území Doněcké a Luhanské oblasti okupované od roku 2014.

Zdroj v ruštině: ZDE

388

Zdroj