Ukrajinští lékaři v Polsku bez průtahů

3 měsíce starý 100

Poté, co skoro tři miliony Ukrajinců uprchly před ruskou agresí do Polska a asi dva miliony z nich tam zůstaly, se situace ve zdravotnictví výrazně zkomplikovala.

I proto polská vláda už na počátku března přijala zvláštní zákon, který umožňuje lékařům z Ukrajiny podstatně rychlejší a snazší přístup k povolání než dosud.

Česko je naopak striktní a zmírnění podmínek odmítlo. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka by to nebylo fér vůči ostatním lékařům a mohlo by to znehodnotit pozici českých lékařů v zahraničí.

Každý doktor má cenu zlata

Zatímco donedávna trval v Polsku přípravný proces pro lékaře z Ukrajiny nejméně rok, nyní se zkrátil na tři týdny. Před příjezdem do Polska již nemusí ověřovat diplom, prokazovat znalost polského jazyka nebo tříletou odbornou praxi a mohou začít ošetřovat pacienty již koncem dubna, informoval portál stronazdrowia.pl.

Donedávna trval přípravný proces pro lékaře z Ukrajiny nejméně rok, nyní se zkrátil na tři týdny

Stačí, když mají osvědčení o absolvování lékařského vzdělání a do šesti měsíců po skončení války s Ruskem předloží originál diplomu svému polskému zaměstnavateli. Zároveň však musí mít elektronické registrační číslo PESEL, které jim umožňuje získat zaměstnání a zdravotní a sociální pojištění v Polsku.

V Česku mohou lékaře zaměstnat jen lůžková zařízení, která mají akreditaci na vzdělávání. Nastoupit tam mohou ukrajinští lékaři na tříměsíční stáž a pracovat pod dohledem českého kolegy. Sami léčit nesmějí. Prodlužovat praxi mohou až na tři roky.

Během toho se připravují na aprobační zkoušku, která zahrnuje i zkoušku z češtiny. Stejná pravidla platí i pro jiné zdravotníky ze zemí mimo Evropskou unii.

Na základě nové právní normy se v Polsku dosud zaregistrovalo přibližně 1200 ukrajinských lékařů a 800 z nich již získalo souhlas polského ministerstva zdravotnictví s výkonem povolání po splnění základních podmínek.

Jazykové kurzy jdou na dračku

Odborníci Polské lékařské komory upozorňují, že lékaři z Ukrajiny narážejí na jazykovou bariéru, takže dokud nebudou uspokojivě ovládat polštinu, měli by ošetřovat pouze pacienty své národnosti.

Vzhledem k tomu, že Polsku podle centrálního zdravotního registru chybí přibližně 68 tisíc lékařů, každá lékařská ruka má cenu zlata, řekl viceprezident registru Krzystof Madej.

Zájem o lékaře z Ukrajiny je v mnoha nemocnicích po celé zemi obrovský. Přestože znalost polského jazyka zákon nevyžaduje, slibují přicházejícím lékařům a zdravotním sestrám bezplatné intenzivní kurzy polštiny zaměřené na lékařskou terminologii.

Takové kurzy se už konají ve Fakultní nemocnici v Poznani a je o ně mimořádný zájem, protože ukrajinští medici vědí, že bez polštiny se v Polsku ve svém oboru těžko prosadí, napsal portál medonet.pl.

Zdroj