Uspěl s klimatickou žalobou proti Česku. To má teď povinnost snižovat emise

5 měsíce starý 115

Podle Městského soudu v Praze česká ministerstva porušila práva spolku Klimatická žaloba ČR nesnižováním skleníkových emisí. Co tento průlomový rozsudek v praxi znamená?

Hostem Ptám se já je radní Klimatické žaloby Martin Abel.

Ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy zasáhla do práv spolku Klimatická žaloba ČR a dalších žalobců tím, že nestanovila konkrétní zmírňující opatření k dostatečnému snižování skleníkových emisí. Minulý týden tak rozhodl městský soud v Praze v případě žaloby spolku, který chce přimět úřady k řešení klimatické krize.

Zažaloval stát se rozhodl spolek loni v dubnu a k žalobě se přidali také někteří sedláci a lesníci. Podle nich ohrožují následky zvyšování emisí jejich právo na podnikání a soukromý majetek.

Klimatické závazky pro Česko vycházejí především z Pařížské dohody. Konkrétní opatření by se pak měla do budoucna řídit evropskou strategií Fit for 55, jejíž cílem je snížení celounijních uhlíkových emisí o 55 % do roku 2030. Podle ministerstev ale z Pařížské dohody konkrétní postihy za neplnění závazku nevyplývají a na strategii Fit for 55 se teprve pracuje.

Podle rozhodnutí pražského soudu ale plán opatření obsažený v politice ochrany klimatu není dostatečný a stát je povinen emise omezovat. Co se rozsudkem pro Česko mění? A jak to, že stát nedodržuje dohody, pod které se podepsal?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:24 - Dosud byly určité pochyby o tom, jestli jsou kroky státu dostatečné, byla to věc názoru. Po přehodnocení soudem už to věc názoru není.

2:06 - Soud nám úplně nevyhověl, to je pravda. Je na stole, zda nebudeme pokračovat kasační stížností. (…) Ministerstva na svoji prohru dosud nereagovala, ale lze očekávat, že minimálně některá z nich tu kasační stížnost podají.

3:43 (Výhra už u městského soudu) Určité překvapení to bylo, ale zároveň jsme od počátku věděli, že u některého z těch soudů vyhrát musíme.

5:18 - Upozorňujeme na to, že ta stávající opatření, ať už si o nich můžeme myslet co chceme, politicky s nimi souhlasit, nebo ne, tak zkrátka nevedou k těm cílům, které jsou pro stát závazné. Čili stát porušuje svoje povinnosti a my zase vnímáme, že tím porušením zasahuje do našich práv. Týká se to našeho zdraví, podnikání, vlastnictví i našich životů.

6:10 - Slibujeme si od toho (rozsudku), že stát už nebude moci dál sedět na vavřínech a bude muset přijmout dodatečná opatření. A to už je na něm, která to budou.

7:10 - Soud nemůže státu nařídit konkrétní politiky, které by měl přijmout. Čili jednotlivá ministerstva budou muset vypracovat svoje vlastní plány. Zmiňme například aktualizaci Národního klimaticko-energetického plánu nebo aktualizaci Politiky ochrany klimatu, které reagují na stav. který tady byl před lety.

11:20 - Souhlasím, že my teď nezměníme celkové naladění politiků ve společnosti (…) a souvisí to s tématem strachu. Strachu, který mají ti, kteří o těch věcech rozhodují. Je to strach z budoucnosti, z neznámého. Najednou se tady mají věci, na které jsme zvyklí, změnit. Máme se jinak stravovat, bydlet, dopravovat, šatit.

12:20 - Ten druhý strach, je strach ze ztráty hrdosti. Ukáže se, že máte sice vzdělání, zkušenosti, důležité funkce, ale svět se mění příliš rychle na vás a že vaše vzdělání, zkušenosti, důležité funkce se stanou včerejšími.

16:24 - Dnes jsou peníze na tyto výdaje víc, než kdykoliv jindy. Valí se na nás stovky milionů eur přes Modernizační fond EU. Pokud bychom měli spravedlivější zdanění kapitálu, tak by na to byla spousta peněz i u nás. Peníze tady jednoznačně jsou, problém je jejich rozdělení.

20:20 - (České předsednictví EU) Tady si česká vláda může spolupracovat s Evropskou komisí, která se dlouhodobě snaží udělat nás energeticky nezávislejšími investicemi do obnovitelných zdrojů a infrastruktury, která je s tím spojená.

Ptám se já

Archiv všech dílů najdete tady. Své postřehy, připomínky nebo tipy nám pište prostřednictvím sociálních sítí pod hashtagem #ptamseja nebo na e-mail: audio@sz.cz.

Zdroj